วิธีการอ่านภาษาบาลี

18 มี.ค. 2557 16:47 น. | เปิดอ่าน 1,397 | ความคิดเห็น 0

 

- การอ่านภาษาบาลีนั้น หากพุทธศาสนิกชนตั้งใจหรือสนใจศรัทธาที่จะอ่านให้ได้จริง ๆ นั้นง่ายนิดเดียว ด้วยภาษาบาลีนั้นไม่มีอักษรเขียนเป็นการเฉพาะของตนเอง เหมือนภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยของเรา มีแต่เสียงสื่อความหมายเท่านั้น

- เมื่อคนชาติใดนำไปจารึกบันทึกพุทธธรรม ก็จะใช้อักษรของคนชาตินั้นเป็นตัวเขียน เช่น ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกของประเทศไทยเราก็ใช้อักษรไทยเป็นตัวเขียน เรียกว่า "บาลีอักษรไทย"

- ดังนั้น จึงเป็นการง่ายที่จะอ่านคำบาลีแท้ แม้ว่าจะไม่ได้เรียน เพราะเราคุ้นเคยกับอักษรไทยกันดีอยู่แล้ว

 

 


การอ่านคำบาลีแท้นั้น มีหลักสำหรับการอ่านอยู่ 2 ประการ คือ 

 

1. การอ่านพยัญชนะที่มีจุด (กฺ) มีหลักว่า พยัญชนะตัวใดมีจุดกำกับอยู่ด้านใต้ พึงรู้ว่าพยัญชนะตัวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกด โดยถ้าสะกดพยัญชนะที่ผสมด้วยสระอะ ซึ่งไม่ปรากฏรูป 

- เช่น คำว่า "อคฺโค สจฺจํ กมฺมํ" จุดใต้ ค, จ และ นั้น มีค่าเท่ากับเครื่องหมายไม้หันอากาศ และพยัญชนะที่มีจุดกำกับนั้นมีค่าเท่ากับตัวสะกด จะอ่านออกเสียงว่า "อัคโค สัจจัง กัมมัง"

- ถ้าพยัญชนะที่นอกจากสระอะ คือ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ซึ่งปรากฏรูปอยู่ เช่นคำว่า "เวทนากฺขนฺโธ จิตฺตํ สุกฺกํ อุเปกฺขโก" จุดนั้นไม่มีค่าอะไร เพียงแต่เป็นเครื่องกำหนดพยัญชนะให้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ก็จะอ่านออกเสียงไปตามรูปสระที่ปรากฏ คือ "เวทนากขันโธ จิตตัง สุกกัง อุเปกขะโก"

 

2. การอ่านพยัญชนะหรือสระที่มีนิคคหิต (กํ) อยู่บน มีหลักว่า พยัญชนะ คือ อัง หรือนิคคหิตนี้ จะปรากฏอยู่บนสระอะ 

- เช่น คำว่า "เอวรูปํ จิตฺตํ กมฺมํ" ให้แทนค่าเป็นไม้หันอากาศ ตามด้วย "ง" สะกด อยู่ร่วมกับพยัญชนะตัวใด ก็ออกเสียงไปตาม พยัญชนะตัวนั้น เช่นในตัวอย่าง ก็จะอ่านว่า "เอวะรูปัง จิตตัง กัมมัง"

เมื่อปรากฏอยู่บนสระอิ เช่นคำว่า "ธมฺมจารึ อหํ สุคตึ" ให้แทนค่าเป็นสระอิ ตามด้วย "ง" สะกด ก็จะอ่านว่า "ธัมมะจาริง อะหัง สุะคะติง"

  • และพึงตระหนักว่า ไม่ใช่สระอึ จึงไม่ควรอ่านออกเสียงเป็นสระอึ ว่า "ธัมมะจารึ อะหัง สุคะตึ" เป็นอันขาด

 

 


- นอกจากนี้ ยังมีหลักการอ่านพยัญชนะอวรรค (พยัญชนะอิสระที่ไม่จัดเข้าวรรค) อีก คือ ย ร ล ว ส ห ซึ่งพยัญชนะเหล่านี้ ท่านจัดเป็น

- "อัฑฒสระ" คือ ออกเสียงได้เล็กน้อย ออกเสียงได้ครึ่งหนึ่ง แต่ต้องอ่านให้เร็ว แม้จะเป็นตัวสะกด หรือใช้ร่วมกับพยัญชนะ วรรคอื่น ๆ

- เช่น คำว่า "ตสฺมา กตฺวา" จะอ่านว่า "ตัด สะ มา" โดยพยัญชนะ "ส" เป็นได้ทั้งตัวสะกด และยังออกเสียงว่า "สะ" ซึ่งต้องอ่านออกเสียงเร็ว "กตฺวา" อ่านว่า "กัตตะวา" คำว่า ตะ ออกเสียงเร็วหรือออกเพียงครึ่งเสียง ดังนี้ เป็นต้น

 

 

 

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป