"อุเบกขา"

25 มี.ค. 2557 16:59 น. | เปิดอ่าน 1,090 | ความคิดเห็น 0

 

- การทำความดีด้วยการวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจไม่เสียใจ ทั้งในคนในสัตว์ และอารมณ์ที่มากระทบ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เรียกว่า "อุเบกขา"

 

- การวางใจเป็นกลางต่อสรรพสัตว์ เพราะพิจารณาเห็นตามที่เป็น จริงว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรม "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ใครทำสิ่งใดไว้ สิ่งนั้นย่อมตอบสนองผู้กระทำ เมื่อเห็นใครได้รับผลกรรมในทางไม่ดี ก็ไม่คิดซ้ำเติมเขา พยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ในลักษณะที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือหากสุดวิสัยที่จะช่วยได้ ต้องวางใจให้ถูก ไม่ใช่เป็นการวางเฉยแบบไม่สนใจ ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน 

 

- วางใจเป็นกลาง ในอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์ที่มากระทบ ที่ชอบใจ และไม่ชอบใจ ไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินที่เมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ย่อมเป็นกลางรับได้ในทุกสถานการณ์ฉันใด แม้การทำความดีเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด ก็เป็นฉันนั้น

- วางใจเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส คือ ไม่รัก ไม่ชัง ไม่หลง ไม่กลัว จนเกินไปดำรงอยู่ในความยุติธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 

 

 

"อุเบกขา" ในพรหมวิหาร คือ ธรรมประจำใจของผู้ใหญ่ มี 4 ประการ คือ

1. "เมตตา"

- หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีไมตรีจิตคิด บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น

2. "กรุณา"

หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ใฝ่ใจในการบำบัดทุกข์ของผู้อื่น

3. "มุทิตา"

หมายถึง ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข มีความเจริญงอกงามในชีวิตยิ่งขึ้น 

4. "อุเบกขา"

- หมายถึง ความวางเฉย วางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจเสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ดำรงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา มีจิตเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง แนวทางปฏิบัติในพรหมวิหารธรรม ข้อนี้ มีข้อจำกัดบุคคลและสถานที่ เปรียบเหมือนมารดาที่มีลูก 4 คน คือ

- คนที่หนึ่ง ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู่ มารดามีใจรักใคร่เลี้ยงดูเป็นพิเศษ

- คนที่สอง เจ็บไข้ไม่สบาย มารดาสงสารช่วยเหลือรักษาให้ลูกหายไข้ในเร็ววัน

- คนที่สาม เจริญเติบโตแล้ว มารดามีใจชื่นชมในความงามของลูก

- คนที่สี่ ทำงานที่มั่นคงดูแลตนเองได้แล้ว มารดาไม่มีความกังวลห่วงใยลูกซึ่งดูตนเองได้แล้ว จึงวางใจเป็นกลาง ฉันใด การใฝ่ใจดูแลสัตว์ทั้งหลายที่แสดงออกต่อกัน เพื่อความสุข ความเจริญ ก็เป็นเช่นนั้น 

 

 

อานิสงส์แห่งการเจริญอุเบกขา คือ

 • นอนหลับมีความสุข
 • ตื่นอยู่มีความสุข
 • นอนหลับไม่ฝันร้าย
 • เป็นที่รักของมวลมนุษย์
 • เป็นที่รักของพวกอมนุษย์
 • เทวดารักษาคุ้มครอง
 • ไม่มีอันตรายจากไฟ ยาพิษ หรือศัตราวุธ
 • จิตมีสมาธิตั้งมั่นเร็ว
 • สีหน้าผิวพรรณผ่องใส
 • ไม่หลงในขณะใกล้เสียชีวิต
 • เมื่อยังไม่บรรลุธรรมอันสูงสุด ย่อมเกิดในพรหมโลก

 

 


 - ความวางใจเป็นกลาง ในสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่มีเขตจำกัดบุคคลหรือสถานที่ เป็นคุณธรรมที่เติมเต็มคุณธรรมข้ออื่นให้สมบูรณ์

 

 

 

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป