ทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์

17 เม.ย. 2557 16:25 น. | เปิดอ่าน 1,070 | ความคิดเห็น 0

 

- เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลสำคัญ ๆ ชาวพุทธมักจะพาครอบครัวไป "ทำบุญถวายทาน" ตามวัดวาอารามทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 

- การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทาน เหมาะแก่การใช้สอยของพระภิกษุ - สามเณร ที่เรียกว่า ทานวัตถุ 10 ประการ คือ 

1. ภัตตาหาร อาหารคาว - หวานต่าง ๆ

2. น้ำ รวมทั้งเครื่องดื่มอันควรแก่สมณบริโภค (ชา กาแฟ น้ำผลไม้)

3. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม (ไตรจีวร)

4. ยานพาหนะ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงปัจจัยค่าโดยสาร

5. มาลัย และ ดอกไม้ เครื่องบูชาชนิดต่าง ๆ

6. ของหอม หรือ ธูปเทียนบูชาพระ

7. เครื่องลูบไล้ หรือเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับชำระร่างกาย เช่น สบู่ เป็นต้น

8. ที่นอนอันควรแก่สมณะ

9. ที่อยู่อาศัยหรือกุฏิ เสนาสนะ และเครื่องสำหรับเสนาสนะ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

10. เครื่องส่องสว่าง เช่น ตะเกียง หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย เป็นต้น

 

 

การถวายทานในพระพุทธศาสนา จำแนกตามกำหนดระยะเวลาที่ถวาย มี 2 ประเภท คือ

- กาลทาน ได้แก่ ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ในระยะเวลาที่มีพระ พุทธานุญาตกำหนดให้ถวายได้ เช่น กฐินทาน การถวายผ้าเพื่อทำจีวร มีกำหนดเวลาถวายภายใน 1 เดือนหลังจากวันปวารณาออกพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 และอาหารทาน การถวายอาหารขบฉัน กำหนดเวลาถวายได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน

- อกาลทาน หรือ วิกาลทาน ได้แก่ ทานที่สามารถถวายได้โดยไม่จำกัดเวลา คือ จะถวายเวลาใดก็ได้ตามแต่ศรัทธา โดยพระภิกษุผู้รับไม่ผิดวินัย เช่น การถวายอดิเรกจีวร ยารักษาโรค เครื่องเสนาสนะต่าง ๆ 

 

 

การถวายทานในพระพุทธศาสนา สามารถจำแนกตามลักษณะที่เจาะจงและไม่เจาะจง มี 2 ลักษณะ คือ

1. ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง การถวายทานเจาะจงพระภิกษุเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมแต่อย่างใดมากนักในการถวาย เพียงแต่ทายกทายิกาผู้จะถวายเกิดความศรัทธาจะถวายสิ่งใดแด่พระภิกษุสามเณรรูปใด ก็จัดสิ่งนั้นไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นเป็นการส่วนตัวหรือเป็นรายบุคคล ก็เป็นอันสำเร็จเป็นทานมัยบุญแล้ว

2. สังฆทาน หมายถึง การถวายทานไม่เจาะจง แต่มอบถวายเป็นของสงฆ์ คือ ส่วนรวมหรือส่วนกลางของพระภิกษุสามเณรในวัด เพราะคำว่า สงฆ์ หมายถึงชุมนุม หมู่ หรือกลุ่มบุคคล เทียบได้กับคำว่า สังคม

 

- ดังนั้น จึงถือว่า สังฆทาน การถวายทานของสงฆ์ เป็นเรื่องสำคัญ และมีผลานิสงส์มากกว่าทานใด ๆ 

 

 

- สำหรับอานิสงส์แห่งการถวายทานแด่พระสงฆ์ มีมากมายมหา ศาล แต่กล่าวได้โดยสังเขป คือ ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่รักใคร่แห่งมนุษย์ทั้งหลาย, คนทั้งหลายนิยมคบหา มีชื่อเสียงเกียรติคุณไปทั่ว  ย่อมมีสง่าราศี เป็นต้น

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป