ศาสนาแห่งสันติภาพ

8 พ.ค. 2557 17:13 น. | เปิดอ่าน 903 | ความคิดเห็น 0

 

ศาสนาแห่งความรู้และความจริง

- เป็นศาสนาแห่งความรู้ เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอง จากปัญญาของพระองค์ และธรรมที่ตรัสรู้คือ อริยสัจ 4 ก็เป็นความจริงอย่างแท้จริง ตรัสรู้โดยไม่มีใครสั่งสอน 

 

ศาสนาแห่งอิสรเสรีภาพ

- เป็นศาสนาที่ไม่ผูกติดกับพระผู้ดลบันดาล หรือพระเจ้า ไม่ได้ผูกมัดตนเองไว้กับพระเจ้า ไม่พึ่งพาอำนาจพระผู้เป็นเจ้า เชื่อในความสามารถของมนุษย์ว่ามีศักยภาพ โดยไม่ต้องพึ่งอำนาจใด ๆ  ภายนอก เชื่อว่ามนุษย์เองสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ได้ โดยไม่รอการดลบันดาล 

- พุทธศาสนาไม่บังคับให้คนศรัทธา หรือเชื่อ แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง 

 

ศาสนาอเทวนิยม

- เป็นศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าดลบันดาลทุกสิ่ง ผู้สร้างทุกสิ่ง แม้กระทั่งโลก

 


 

ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกนี้เกิดขึ้นเองจากกฎแห่งธรรมชาติ อันมี 

1. สภาวะ หรือมีธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ที่เปลี่ยนสถานะเป็นธาตุต่าง ๆ กลับไปกลับมา เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ 

2. กฎแห่งพระไตรลักษณ์ ได้แก่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

3. กฎแห่งเหตุผล เช่น ทุกขลักษณ์ทำให้สิ่งทั้งปวงหยุดนิ่งมิได้ เหมือนจะต้องระเบิดอยู่ตลอดเวลา อย่างแสงอาทิตย์ต้องวิ่งมาชนโลก โลก จักรวาล กาแล็กซีต้องหมุน ลมต้องพัด เปลือกโลกต้องเคลื่อน ทำให้มีกฎแห่งสมตา (ปรับสมดุล) เช่น ความร้อนย่อมต้องการสลายตัวไปที่เย็นกว่า ไฟฟ้าในเมฆพายุฝนที่มีมากทิ้งมาที่พื้นโลกจนเกิดฟ้าผ่า 

  • ความทุกข์ ทำให้เกิดการวิวัฒนาการของสัตว์ พืช เช่น พืชที่ปลูกถี่ ๆ กันย่อมแย่งกันสูง เพื่อแย่งแสงอาทิตย์ในการอยู่รอด
  • อนิจจลักษณ์ (ความไม่แน่นอน) ทำให้สิ่งทั้งปวงย่อมต้องเปลี่ยน แปลงสถานะเดิม อย่างธาตุดิน (ของแข็ง) เปลี่ยนเป็นธาตุน้ำ (ของ เหลว) เปลี่ยนเป็นธาตุลม (แก๊ส) และเปลี่ยนเป็นธาตุไฟ (แสง)
  • แม้จะเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงก็มีขีดจำกัดทำให้เกิดกฎแห่งวัฏจักร โลก จักรวาล กาแล็กซี ย่อมหมุนเป็นวงกลม สิ่งมีชีวิตเริ่มต้นถึงที่สุดก็กลับมาตั้งต้นใหม่
  • อนัตตลักษณ์(สิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนอยู่เองโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับใครมีตัวตน เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆ ประกอบกันขึ้น เช่น ต้นไม้ย่อมอาศัยแสง ดิน น้ำ แร่ธาตุ ราก ใบ กิ่ง แก่น ลำต้น อากาศ ทำให้ดำรงอยู่ได้) 

- สิ่งทั้งปวงย่อมเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทำให้เกิดการผสมผสาน ทำให้เกิดความหลากหลายยิ่งขึ้น อย่างร่างกายของเราย่อมเกิดจากความเกี่ยวข้องกันเล็ก ๆ น้อย ๆ และเพิ่มขึ้น ซับซ้อนขึ้น เมื่อสิ่งต่าง ๆ มีผลกระทบต่อกันในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดกฎแห่งหน้าที่ (ชีวิตา) เช่น ตับย่อมไปทำหน้าที่แทนกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ 

 

 

 

ศาสนาแห่งสันติภาพ

- ในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนา พุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่า เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามศาสนาเกิดขึ้น หรือเผยแผ่ศาสนาโดยการบังคับผู้ให้มานับถือ แต่ให้เสรีภาพในการพิจารณาให้มีปัญญากำกับศรัทธา

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป