วิปัสสนูปกิเลส 10 ประการ

22 พ.ค. 2557 16:59 น. | เปิดอ่าน 1,235 | ความคิดเห็น 0

 

- วิปัสสนูปกิเลส นี้เกิดขึ้นจาก มิจฉาทิฎฐิ ที่มีความเห็นผิดในส่วนลึกของใจยังไม่ได้แก้ไข เมื่อทำสมาธิให้ใจมีความสงบแล้ว ความเห็นผิดนี้ก็แสดงกิริยาออกมาจากใจ ลักษณะของวิปัสสนูปกิเลสนี้มีความหมายใกล้เคียงกับ วิปัสสนา มาก

 

- ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเกิดความมั่นหมายว่าเป็นวิปัสสนาไป แม้ผู้อื่นที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็รู้ได้ยาก ไม่ทราบว่าของจริงหรือของปลอม เพราะกิริยามารยาท ความเคลื่อนไหวทางกายและวาจามีความสำรวมดีมาก ตลอดความเพียรก็โดดเด่นน่าเชื่อถือ

 

- การอธิบายธรรมะในทางปฏิบัติแล้วมีทั้งละเอียดอ่อนและโลดโผน การวิจัยวิเคราะห์ในหมวดธรรมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถ้าผู้ได้รับฟังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ก็จะรับรองว่าถูกต้องและส่งเสริมกันต่อไป ดังจะอธิบายในวิปัสสนูปกิเลสดังนี้

 

 

วิปัสสนูปกิเลสมี 10 ประการ

1. โอภาส หมายถึง ความสว่าง ความสว่างนี้จะเกิดขึ้นจากการทำสมาธิ เมื่อจิตมีความสงบแล้วจะปรากฏแห่งแสงสว่างขึ้น

 

2. ปิติ หมายถึง ความเอิบอิ่มใจ เบิกบานใจ จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะมีความเอิบอิ่มใจตลอดทั้งวันทั้งคืน มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเพลิดเพลินอยู่กับความปิตินี้อยู่ตลอดเวลา

 

3. ปัสสัทธิ หมายถึง ความสงบกายสงบใจเป็นอย่างมาก ใจไม่คิดวอกแวกออกไปสู่ภายนอกเหมือนที่เคยเป็นมา

 

4. สุขะ หมายถึง มีความสุขกาย มีความสุขใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีความสุขใดในโลกเสมอเหมือน

 

5. ญาณะ หมายถึง มีญาณรู้เกิดขึ้นที่ใจ บางครั้งก็เป็นความรู้เกี่ยวกับทางโลก บางครั้งก็เป็นความรู้ในทางธรรมในหมวดต่าง ๆ

 

6. อธิโมกข์ หมายถึง น้อมใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นความจริง จะมีความเชื่อมั่นในส่วนลึกของใจอย่างฝังแน่นทีเดียว และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

 

7. ปัคคาหะ หมายถึง มีความเพียรที่เข้มแข็งดีมาก จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ มีความขยันหมั่นเพียรเป็นพิเศษ เป็นผู้มีความตั้งใจจริงจังในการปฏิบัติ เป็นผู้ไม่ประมาท จะปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลา

 

8. อุปัฎฐาน หมายถึง มีสติระลึกได้อย่างชัดเจนมาก จะระลึกในคำบริกรรมทสมาธิด้วยอุบายใด สติก็จะระลึกในคำบริกรรมนั้นไม่ให้เผลอ ถ้ากำหนดในอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า กำหนดลมหายใจออก ก็มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอ

 

9. อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉยของใจ ความวางเฉยในที่นี้มิใช่ว่าจะวางเฉยไปเสียทั้งหมด

 

10. นิกันติ หมายถึง จะเกิดความพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเกิดที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป