สัปปุริสทานสูตร

30 พ.ค. 2557 16:48 น. | เปิดอ่าน 886 | ความคิดเห็น 0

พระไตรปิฎก "สัปปุริสทานสูตร"

 

 

สั ป ปุ ริ ส ท า น สู ต ร

 

[148] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน 5 ประการ นี้ 
5 ประการเป็นไฉน คือ 

  • สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 1
  • ย่อมให้ทานโดยเคารพ 1
  • ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร 1
  • เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 1
  • ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น 1

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

 

1. สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว 

- ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปสวยงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล (บังเกิดขึ้น) 

 

2. ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว

- ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีบุตรภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงาน เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงสดับคำสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

 

3. ครั้นให้ทานโดยกาลอันควรแล้ว 

ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ์ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

 

4. ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้ว 

ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ 5 สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

 

5. ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้ว 

- ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีภยันตรายมาแต่ที่ไหน ๆ คือ จากไฟ จากน้ำ จากพระราชา จากโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาท ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล 

 

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน 5 ประการนี้แล ฯ 

 

 พระไตรปิฎก (ฉบับสยามรัฐ) เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 14 
อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต, บรรทัดที่ 4024 - 4041. หน้าที่ 175 - 176. 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป