ผู้สุจริต ย่อมผ่องใส

17 ก.ค. 2557 16:04 น. | เปิดอ่าน 513 | ความคิดเห็น 0

ธรรมนิพนธ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

- ผู้มีความสุจริต คือ... "คิดสุจริต พูดสุจริต ทำสุจริต" แม้จะเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชั่วเวลาใด เวลาหนึ่ง แล้วลองพิจารณาใจตัวเอง ตลอดเวลานั้น 

 

- จะพบความผ่องใสไม่เศร้าหมอง เพราะ ผู้มีความสุจริตเท่านั้น เป็นผู้ที่ไม่ต้องรับรู้ความจริงว่า... "ตนคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี" อันเป็นเหตุของ "บาป" 

 

“บาป” นั้น ส่วนหนึ่งเข้าใจกันว่า หมายถึง การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาเท่านั้น แต่เนื้อแท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้น การทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่ คน สัตว์ ล้วนแต่เป็นบาปทั้งสิ้น 

 

- เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งสิ้น เพราะ เมื่อบุคคลใดกระทำแล้ว ย่อมเป็นไปตามพุทธศาสนสุภาษิตว่า... “ตนทำบาปเอง... ย่อมเศร้าหมองเอง”

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป