ศีลสำหรับสมณเพศ 1

14 ส.ค. 2557 15:49 น. | เปิดอ่าน 846 | ความคิดเห็น 0

 

บทบัญญัติข้อห้าม และ ศีลของสมณเพศ

- บทบัญญัติข้อห้ามและศีลที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้สำหรับผู้ที่บวชเป็นสามเณรและภิกษุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเมื่ออยู่ในสมณเพศ เป็นที่น่าเสียดายว่า ในตำราพิธีการบวชที่มีอยู่หลายเล่มนั้น ทั้งของธรรมยุตและมหานิกายได้เว้นไว้โดยมิได้กล่าวถึงศีลสำหรับพระภิกษุทั้งใหม่และเก่า ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามันมากถึง 227 ข้อ อันอาจจะเปลืองเนื้อที่กระดาษหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ทำให้พระในปัจจุบันนี้อาจจะละเมิดศีลโดยที่มิควรจะเป็น ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรืออาจจะลืมไปแล้วเสียด้วยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นผิดศีลข้อใด

 • ห้ามฉันเนื้อ 10 อย่าง
 • ศีล 10 ข้อของสามเณร
 • ศีล 227 ข้อของพระภิกษุ
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุณี 8 ประการ (ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา)
 • ข้อห้ามสำหรับการบวชพระในแบบธรรมยุต

 

ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง อันได้แก่

 1. เนื้อมนุษย์
 2. เนื้อช้าง 
 3. เนื้อม้า 
 4. เนื้อสุนัข 
 5. เนื้องู 
 6. เนื้อราชสีห์
 7. เนื้อหมี
 8. เนื้อเสือโคร่ง
 9. เนื้อเสือดาว
 10. เนื้อเสือเหลือง

 

สามเณรต้องถือศีล 10 ข้อ อันได้แก่

 1. เว้นจากการ ฆ่าสัตว์ทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน
 2. เว้นจากการ ลักทรัพย์
 3. เว้นจากการ เสพเมถุน
 4. เว้นจากการ พูดเท็จ
 5. เว้นจากการ ดื่มสุราและเมรัย
 6. เว้นจากการ บริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงวันไปแล้ว)
 7. เว้นจากการ ฟ้อนรำขับร้องและการบรรเลง ตลอดถึงการดูการฟังสิ่งเหล่านั้น
 8. เว้นจากการ ทัดทรงตกแต่งประดับร่างกาย การใช้ดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวต่าง ๆ
 9. เว้นจากการ นอนที่นอนสูงใหญ่และยัดนุ่นสำลีอันมีลายวิจิตร (เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่งที่มีเท้าสูงเกินประมาณ)
 10. เว้นจากการ รับเงินทอง

 

ศีล 227 ข้อของพระภิกษุ

(เนื่องจากเนื้อหามีมากพอสมควรจึงขอแสดงรายละเอียดไว้ใน บทความ "ศีลสำหรับสมณเพศ 2" ต่อไป)


ข้อปฏิบัติของภิกษุณี 8 ประการ (ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา)

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา คือ เงื่อนไขอย่างเข้มงวด 8 ประการที่ภิษุณีจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต อันได้แก่

 1. ต้องเคารพภิกษุแม้จะอ่อนพรรษากว่า
 2. ต้องไม่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุ
 3. ต้องทำอุโบสถและรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน
 4. เมื่อออกพรรษาต้องปวารณาตนต่อภิกษุและภิกษุณีอื่นให้ตักเตือนตน
 5. เมื่อต้องอาบัติหนัก ต้องรับมานัต (รับโทษ) จากสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี 15 วัน
 6. ต้องบวชจากสงฆ์ทั้งสองฝ่าย หลังจากเป็น สิกขามานา เต็มแล้วสองปี
 7. จะด่าว่าค่อนแคะภิกษุไม่ได้
 8. ห้ามสอนภิกษุเด็ดขาด

(สิกขามานา แปลว่า ผู้ศึกษา สตรีที่จะบวชเป็นภิกษุณีต้องเป็นนางสิกขามานาก่อน 2 ปี)
 

ข้อห้ามสำหรับการบวชพระในแบบธรรมยุต

 • ห้ามจับปัจจัยที่เป็นเงินเด็ดขาด

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป