เศรษฐีไปนรก {ธรรมชาดก}

24 ก.ย. 2557 16:00 น. | เปิดอ่าน 859 | ความคิดเห็น 0

 

เศรษฐีไปนรก {ธรรมชาดก}

 

- "ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงิน ทอง หรือข้าวของที่หวงแหน อย่างใด อย่างหนึ่งที่มีอยู่ ทาส กรรมกร คนใช้ และผู้อาศัยของเขา พึ่งพาเอาไปไม่ได้ ทุกสิ่งจะต้องถูกทอดทิ้งไว้หมดก็บุคคลทำกรรมใด ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแหละ ย่อมเป็นของ ๆ เขา และเขาก็ย่อมจะพาเอากรรมนั้นไป อนึ่ง กรรม นั้นย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตนฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สั่งสมไว้สำหรับภพหน้า บุญทั้งหลายย่อม เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงในโลกหน้า"
(ทุติยาปุตตกสูตร 15/130)


- พระพุทธดำรัสนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล โดยปรารภมหาเศรษฐีคนหนึ่ง ที่ตายลงแล้วไม่มีทายาทรับมรดก เหตุเพราะในอดีตชาติ มหาเศรษฐีท่านนี้ ได้ฆ่าบุตรของพี่ชาย เพื่อหวังครองมรดกแต่ผู้เดียว มาในชาตินี้จึงทำให้ท่านไม่มีลูก เมื่อท่านตายลงทรัพย์สมบัติมหาศาลก็เลยตกเป็นของหลวง

 

- หลังจากพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้อำนวยการขนทรัพย์ของมหาเศรษฐีเข้าท้องพระคลังแล้ว ก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ

 

- พระพุทธองค์ได้ทรงเล่า ถึงอดีตกรรมของมหาเศรษฐีถึงเหตุที่ท่านไม่มีบุตร และได้ทรงแสดงด้วยว่า ขณะนี้มหาเศรษฐีกำลังไปสู่มหาโรรุวนรก ถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างสาหัส

 

เหตุที่เป็นดังนี้ ก็ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ

1. เพราะบาปเก่าในชาติก่อน ที่ฆ่าลูกของพี่ชายไว้ ในชาตินี้ท่านจึงไม่มีบุตร และเมื่อตายไปในชาตินี้ ก็ต้องเสวยผลบาปเก่าอีก เพราะยังไม่สิ้นอกุศลกรรมเก่า

 

2. ในชาตินี้ แม้ว่าท่านจะร่ำรวย เป็นถึงมหาเศรษฐี แต่ท่านก็เป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ต้องกินปลายข้าวกับน้ำผักดอง ใช้ของเก่า ๆ เลว ๆ ตายแล้วก็ต้องไปนรก เพราะไม่ได้สร้างบุญทานการกุศลไว้ในชาตินี้เลย

 

3. เหตุที่ทำให้ท่านมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีนั้น พระพุทธองค์ทรงเล่าว่า ในอดีตชาติท่านเคยตักบาตรพระปัจเจกพุทธะ แต่พอถวายไปแล้ว ท่านเกิดเสียใจ ว่าอาหารถวายไปนั้นเป็นของเลว แม้ทาสและกรรมกรยังกินดีกว่านี้เสียอีก ผลกรรมอันนั้น จึงทำให้ท่านได้ มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็จริง แต่ยินดีและพอใจที่จะกินและใช้ของเลว ๆ ต่อไป

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป