ยาจกไปสวรรค์ {ธรรมชาดก}

25 ก.ย. 2557 15:13 น. | เปิดอ่าน 805 | ความคิดเห็น 0

 

ยาจกไปสวรรค์ {ธรรมชาดก}

 

- "บุคคลใด มีศรัธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถรคต มีศีลงามที่พระอริยเจ้าพอใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลาย เรียกบุคคลนั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมันเปล่าไม่ไร้ประโยชน์ เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรมให้เนือง ๆ เถิด"
(ทฬิทสูตร 15/323)


- พระพุทธพจน์ข้างต้นนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงคนกำพร้าและคนยากจนทรัพย์มากคนหนึ่ง แต่เขายึดมั่นใน ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ ปัญญา นพระธรรมวินัยของพระตถาคตที่ประกาศแล้ว ครั้นเมื่อเขาตายไป ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเทพบุตรที่มีรัศมี และรุ่งเรืองกว่าเทวดาเหล่าอื่น ๆ เป็นอันมาก เลยเป็นเหตุให้พวกเทพต่าง ๆ พากันสงสัยยิ่งนัก ว่าเหตุใดคนยากจนไม่มีการให้ทาน จึงมาเกิดในสวรรค์ และมีรัศมีมากกว่าตนได้?

 

- เรื่องนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่หวือหวามากในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็ในหมู่เทวดาต่าง ๆ ในชั้นเดียวกัน เพราะส่วนมาก ผู้ที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ ล้วนแต่ประกอบการบุญด้านวัตถุ แต่เทพบุตรองค์นี้ เมื่ออยู่ในมนุษย์เป็นคนยากจนแสนเข็ญ แต่ตายแล้วยังมาเกิดในสวรรค์ได้ และมีรัศมียิ่งกว่าพวกเขาเสียอีก เรื่องเลยต้องร้อนไปถึงท้าวสักกะจอมเทพ ท่านต้องออกแถลงการณ์ด่วนเพื่อระงับข้อกังขาของเทวดาว่า..

 

- "ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย! ท่านทั้งหลายอย่าได้โทษต่อเทพบุตรนี้เลย เทพบุตรนี้แล เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน เป็นผู้ยึดมั่น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว ครั้นเมื่อตายลง จึงได้อุบัติยังสุคติโลกสวรรค์ คือ ความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ย่อมรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศ"

 

- พระธรรมบทนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า แม้คนที่ยากจน ไม่มีทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่าง ๆ จะบริจาคทาน แต่ถ้าตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา และความเชื่ออย่างมั่นคงในพระรัตนตรัย มั่นคงในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่โยกคลอน มีศีลดีงาม (ศีลที่พระอริยเจ้าพอใจ) หมั่นฟังธรรม มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์(ที่ดี) มีความเห็นตรงต่อธรรม สวรรค์ก็ย่อมจะเปิดประตูรออยู่แล้ว...

 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป