งามจาก "ภายใน" สู่... "ภายนอก"

21 ม.ค. 2558 14:51 น. | เปิดอ่าน 589 | ความคิดเห็น 0

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

หลวงพ่อจรัญ


 

- ความงามเป็นสมบัติที่มนุษย์ต้องการ คนเราจึงมีเครื่องแต่งตัวประดับประดา ด้วยเครื่องอลังการต่าง ๆ เครื่องประดับทำให้งามภายนอก ส่วนศิลปวิทยาและความประพฤติ คือ เครื่องประดับภายใน ผู้ซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องประดับภายนอก แต่ไม่มีศิลปวิทยา ก็จะงามชั่วคราวไม่ยั่งยืน ถ้ามีวิชาความรู้ดูสง่า แต่ความประพฤตินั้นเสีย ไม่อาจรักษาความสง่านั้นไว้ได้ 

 

- ความประพฤติจะเป็นไปถูกทางได้ ต้องอาศัย ธรรม คือ (ขันติ - ความอดทน) (โสรัจจะ - ความเสงี่ยม) เป็นหลัก 

  • ขันติ แปลว่า ความอดทน มี 3 ประการ คือ
    • ทนตรากตรำ
    • ทนลำบาก
    • ทนเจ็บใจ 

​​- ความทนตรากตรำ ย่อมเป็นปัจจัยให้ทำงานสำเร็จ ได้ทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ์ชื่อเสียง เป็นผลบำรุงตนและหมู่คณะให้รุ่งเรืองไพศาล 

ความทนลำบาก ย่อมเป็นปัจจัยมิให้เสียสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นคุณควรต้องประสงค์ในเวลาจำเป็น 

ความทนเจ็บใจ ย่อมเป็นปัจจัยไม่ให้ประพฤติผิดพลั้ง ด้วยกำลังโทสะ สกัดกั้นกายวาจา มิให้แสดงกิริยาแปรผัน ซึ่งเป็นอาการน่าเกลียดน่าอาย 

  • โสรัจจะ แปลว่า การรักษามารยาทให้เรียบร้อย พูดสั้น ๆ คือ ความเสงี่ยม ข้อนี้ต้องมีเป็นคู่กัน ถ้ามีแต่ความอดทนอย่างเดียว ไม่รู้จักรักษากิริยามารยาท กายวาจาก็จะไม่เรียบร้อยต้องตามความนิยม เมื่อมีโสรัจจะเข้ากำกับคู่กัน ย่อมทำให้งามทั้งภายในและภายนอก 

 

แม้สาธุชนก็ยึดธรรมข้อนี้เป็นหลัก ต้องทนตรากตรำทำกิจให้สำเร็จตามหน้าที่ของตน เวลาเจ็บไข้ไม่ทำใจเสาะ ต้องอดทน ทำใจให้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ จึงจะถูกต้องตามลักษณะของสาธุชน 

 

ท่านต้องเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำที่แสลงหู ไม่ทำใจโมโหหุนหันในเมื่อยังไม่ถึงเวลา ซึ่งเป็นกิริยาทำให้เสียการ ต้องเป็นผู้รักษากายวาจา รักษามรรยาทให้ให้ถูกต้องตามวินัยของตน 

 

- เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะบำรุงตนและหมู่คณะของตน ให้รุ่งเรืองไพศาลเป็นที่สรรเสริญ ของนักปราชญ์ทั้งทางโลก และทางธรรม ดังพรรณนามางามด้อย จะเป็นใครก็ตาม เมื่อเกิดความโกรธ ความงามจะด้อย และยิ่งขาดธรรมะ คือ ขันติ โสรัจจะ แล้วจะหมดงามทันที 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป