"พหุการธรรม" อริยทรัพย์ 7 ประการ

4 ก.พ. 2558 15:40 น. | เปิดอ่าน 1,694 | ความคิดเห็น 0

อริยทรัพย์ 7 

- อริยทรัพย์ 7 คือ ทรัพย์อันประเสริฐ ทรัพย์ คือ คุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ ได้แก่

  • ศรัทธา คือ ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือ และในการดีที่ทำ
  • ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
  • หิริ คือ ความละอายใจต่อการทำความชั่ว
  • โอตติปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
  • พาหุสัจจะ คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก
  • จาคะ คือ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • ปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา และรู้ที่จะจัดทำ

​- อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่าง ๆ ทำใจให้ไม่อ้างว้าง ยากจน และเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

- ธรรม 7 ประการนี้ เรียกอีกอย่างว่า พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นกำลังหนุนช่วยส่งเสริมในการบำเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์ เปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มาก ย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้อื่นให้มีความสุข และบำเพ็ญประประโยชน์ต่าง ๆ ได้เป็นอันมาก

- อริยทรัพย์ 7 ประการนี้ สรุปสงเคราะห์เข้าได้เป็น 3 ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป