พุทโธ ธัมโม สังโฆ

13 มี.ค. 2558 15:22 น. | เปิดอ่าน 1,768 | ความคิดเห็น 0

 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หลวงตาบัว, หลวงตามหาบัว

- ตื่นนอนขึ้นมาอย่าลืมการไหว้พระ คือ พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก พระธรรมเลิศเลอสุดยอดแล้วในโลกทั้งสาม พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามศาสดาองค์เอกแล้ว ได้ธรรมที่เลิศเลอขึ้นมาครองใจ กลายเป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา 

- ให้นำธรรมเหล่านี้ที่กล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ เข้าสู่ใจ กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าให้ถึงใจเสียก่อน อย่าให้ถึงใจตั้งแต่กิเลสมันฉุดลากไป ถ้ากิเลสฉุดลากไปไหนถึงใจ ๆ ไม่คำนึงถึงความดีความชั่วผิดถูกประการใดเลย นี่เสีย ให้คำนึงตัวเอง ให้พิจารณาตัวเองเสียก่อนการทำ 

- ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงวันจะหลับ วันนี้เราทำความผิดความถูกประการใดบ้างผลนั้นจะติดตามเรา เราจะต้องคัดเลือกการกระทำของเราให้ดี นี่ผู้นำถือพุทธศาสนาต้องถือความประพฤติของตัวเองเป็นสำคัญ 

- อย่าสักแต่ว่าถือพุทธ เวลาถามลงไปแล้วถือพุทธ ๆ เด็กอยู่ในท้องแม่ยังไม่เกิดก็แย่งแม่ออกมามาพูด ถือพุทธ ๆ อยู่ในท้อง มันใช้ไม่ได้นะอย่างนั้น ออกมาแล้วต้องถือ พุทธ พุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหน ในสามแดนโลกธาตุ ไม่มีอะไรเกิน พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สามพระรัตนะนี้ขอให้เข้าสู่ใจ วันหนึ่ง ๆ ให้ได้ เช่น นึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ อย่างน้อยให้ได้วันหนึ่ง 10 หน ก็ยังดีนะ เรียกว่า สิบหนยังดี ไอ้ผู้ที่ไม่ระลึกเสียเลย ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ คนนี้ขาดทุนสูญดอก มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีค่ามีราคาอะไร เพราะสิ่งที่มีค่ามีราคาไม่มีติดใจเลย มีแต่ความชั่วช้าลามกติดหัวใจของตัวเอง อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ 

- จึงขอให้ลูกหลานได้นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้ จอมปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เทิดทูนมาโดยลำดับไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตำหนิติเตียนธรรมเลยแม้พระองค์เดียวไม่มี เป็นธรรมที่เลิศเลอ ผู้ใดปฏิบัติตามดีโดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นเลิศเลอได้ด้วยกันทั้งนั้น

 

การปฏิบัติธรรมนั้นมีหลายขั้นหลายภูมิ ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นขั้นทั่ว ๆ ไป ส่วนมากเป็นทางฝ่ายฆราวาส ทางด้านฝ่ายพระนั้นเน้นหนักลงทางศีลทางสมาธิทางปัญญา ให้เห็นสด ๆ ร้อน ๆ ภายในจิตใจ 

ศีลเป็นยังไงศีลของผู้รักษาบำเพ็ญจริง ๆ ศีลจะเป็นเครื่องอบอุ่นใจมากทีเดียว ไปอยู่ในป่าในเขาไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวเสือ เพราะแต่ก่อนเสือชุมมากทีเดียว ไปที่ไหนมีแต่สัตว์แต่เสือทั้งนั้น ผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วไม่กลัว ตายก็จะไปสวรรค์ทันทีเป็นที่แน่อยู่ภายในจิตใจ นี่ละศีลเป็นคุณค่าแห่งความเย็นใจปรากฏแก่ตัวของเราเอง 

จากนั้นก็ สมาธิ คือ ความสงบเย็นใจ พยายามบำเพ็ญภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม อานาปานสติก็ตาม ให้พยายามบำเพ็ญ คำว่า พุทโธ กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เป็นของน้อยเมื่อไร ธัมโม ก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสรู้-ตรัสรู้ธรรมทั้งนั้นกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ สังโฆ พระสาวกของพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กระเทือนไปหมดเลย 

บริกรรมคำว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงเป็นของอัศจรรย์มาก ให้เรานำนี้มาภาวนา วันหนึ่ง ๆ อย่าให้ขาดจากการภาวนา อย่างน้อยให้ได้สัก 5 นาที ก็ยังดี ถ้าให้พอดิบพอดีเราเสมอต้นเสมอปลายไปธรรมดานี้วันหนึ่งได้ 10 นาที ก็พอดีละ เรียกว่า ร้อยนาทีนั้น 90 นาที ให้กิเลสเอาไปกินเสีย เราแบ่งเอาเสียวันละ 10 นาที แล้วทีนี้น่าคิดอีกนะว่ามันพอกันไหมล่ะ วันหนึ่งเราได้ 10 นาทีกิเลสเอาไป 90 นาที ๆ นี้สมควรแล้วเหรอ 

นี่จะทำให้เราได้ขยับตัวของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ และสำรวมระวังความดีความชั่วภายในจิตใจของตัวเอง ที่จะแสดงออกในที่แห่งเดียวกันได้มากขึ้น ๆ สุดท้ายจิตใจก็ เป็นศีล เป็นธรรม 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป