ลักขณสูตร

8 เม.ย. 2558 16:47 น. | เปิดอ่าน 884 | ความคิดเห็น 0

พระไตรปิฎก เล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12

อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต


ลักขณสูตร

 

- [441] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนด ปัญญางดงามในความประพฤติเนือง ๆ

- ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 3 ประการ พึงทราบว่าเป็นคนพาล ธรรม 3 ประการเป็นไฉน คือ

  • กายทุจริต 1
  • วจีทุจริต 1
  • มโนทุจริต 1

- ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 3 ประการนี้แล พึงทราบว่าเป็นคนพาล บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 3 ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต ธรรม 3 ประการเป็นไฉน คือ

  • กายสุจริต 1
  • วจีสุจริต 1
  • มโนสุจริต 1

- ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 3 ประการนี้แล พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม 3 ประการเหล่าใด อันเขาพึงรู้ว่าเป็นคนพาล เราจักประพฤติเว้นธรรม 3 ประการนั้น บุคคลประกอบด้วยธรรม 3 ประการเหล่าใด อันเขาพึงรู้ว่าเป็นบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม 3 ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ฯ

 

 

 


http://84000.org

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป