เรามีบุญนักแล้ว ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

7 มี.ค. 2559 23:15 น. | เปิดอ่าน 1,105 | ความคิดเห็น 0

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

- เกิดเป็นมนุษย์และยังได้พบพระพุทธศาสนา ศาสนาของพระผู้จอมปราชญ์ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะยอมเป็นคนไม่ฉลาด ไร้ปัญญา จมอยู่ในความโฉดเขลาเบาปัญญานั้นหาควรไม่ เรามีบุญนักแล้ว ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ทั้งยังได้พบพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาของพระผู้มีพระปัญญายิ่ง เป็นศาสนาเดียวที่จะพาให้พ้นทุกข์มากมายของการเกิด ทุกศาสนาสอนให้ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติชั่ว 

 

- แต่พระพุทธศาสนาสอนสูงยิ่งไปกว่าสอนให้ปฏิบัติดี พระพุทธศาสานาสอนให้ปฏิบัติที่จะพาให้พ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่มีชีวิตในภพชาตินี้ และภพชาตินี้จะเป็นภพชาติสุดท้ายก็ได้ จะไม่มีภพชาติใหม่อีกเลยได้ นั่นก็คือพระพุทธศาสนาสามารถนำให้พ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงจริง ไม่มีภพชาติใหม่ให้เป็นทุกข์อีก แม้เป็นผู้ ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ปฏิบัติจริง ตามที่ทรงตรัสรู้ และด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงสอน 

 

- ยังมีแน่ ผู้ยังปรารถนาความมีภพชาติใหม่ ทั้งยังคิดว่าจะทุกข์ยากลำบากลำบนอย่างไรให้ได้เกิดใหม่ก็ยังดี ดีกว่าไม่เกิด และผู้ที่คิดเช่นนี้แทบทั้งนั้นคิดมุ่งไปทางเดียว ว่าการเกิดใหม่คือการเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ไม่คิดให้ถูกตามเป็นจริงว่า การเกิดใหม่นั้นเกิดได้มากมายหลายชนิด เกิดในนรกก็ได้ เกิดเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็ได้ ไม่เพียงเกิดเป็นคนได้เท่านั้น 

 

- ข้อสำคัญแม้เกิดเป็นคนก็อาจจะเป็น คนตาบอด หูหนวก ใบ้ บ้า แขนขาด ขาขาด พิกลพิการได้ต่าง ๆ นานา ดังได้พบได้เห็นกันอยู่ไม่น้อยแล้วในทุกวันนี้ ทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของกรรมที่พากันทำมาแล้วนับภพนับชาติไม่ได้  เรารู้หรือว่าเราได้ทำกรรมใดไว้ จะนำให้ภพชาติข้างหน้าเป็นไปตามอำนาจของกรรมใด ให้เป็นอย่างนี้ดีกว่ากระมัง คือพบเห็นผู้คนที่อยู่ในสภาพน่าอเนจอนาถในยิ่งนัก 

 

- ก็ให้คิดถึงตนเองบ้าง แน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่เกิดในสภาพที่พิกลพิการน่าสลดสังเวชเช่นนั้น คิดว่าควรจะเสี่ยงเกิดในสภาพนั้นหรือ ไม่กลัวจริง ๆ หรือ คิดให้ดี คิดให้รอบคอบ คิดแล้วคิดอีกให้เกิดความแน่ใจว่าพร้อมจะเสี่ยงภัยสภาพในภพภูมิใหม่เช่นนั้นนา ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งปฏิบัติให้ถูกให้ตรงให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาแสดงสอนไว้ เพื่อความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงของเรา ของสัตว์โลกทั้งปวง

 

 


ขอบคุณรูปภาพ

http://www.free4uwallpapers.org

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป