พระไพศาล วิสาโล

วิถีธรรม วิถีพุทธ (1)

5 ก.ย. 2559 23:07 น. | เปิดอ่าน 716 | ความคิดเห็น 0

พระไพศาล วิสาโล

 

วิถีธรรม วิถีพุทธ

 

- ถ้าคุณยังมีเวลาหายใจ ก็อย่าห่วงว่า จะไม่มีเวลาทำบุญ เพราะบุญนั้น ทำได้ทุกเวลาและทุกที่ แค่หายใจให้เป็น เช่น รู้จักใช้ลมหายใจ สะกดกลั้นความโกรธ หรือคลายความเครียดโดยการหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกช้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง นั่นก็เป็นบุญแล้ว ถ้าทำแล้วสงบเย็น เป็นประโยชน์ขอให้มั่นใจได้ว่า นั่นแหละคือ "บุญ"  

- “บุญ” แปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้ สะอาดบริสุทธิ์ ทำอะไรก็ตาม ถ้าช่วยลดความโลภ ความเห็นแก่ตัว และอารมณ์เศร้าหมอง ทำให้จิตใจเอิบอิ่มยิ่งขึ้น หากเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ก็ถือว่าเป็นบุญ 

 

วิธีทำบุญรูปแบบต่าง ๆ 

 • สละทรัพย์อย่างฉลาด 
 • ทำชีวิตให้โปร่งเบา 
 • เกื้อกูลด้วยแรงกาย 
 • ฝึกจิตชำระใจ 
 • ทำบุญ 10 วิธีในพุทธศาสนา 
 • ข้อมูลน่าสนใจสำหรับผู้ใฝ่บุญ 

 

สละทรัพย์อย่างฉลาด 

 • เวลาจะทำบุญคนไทยมักนึกถึงพระอยากถวายของให้พระ แต่ถ้าจะให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่า ควรเลือกถวายของที่ท่านจะได้ใช้จริง ๆ มีของหลายอย่างที่คนชอบถวายจนล้นวัด เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรงสีฟัน ผ้าอาบน้ำฝน 
 • ของบางอย่างก็ใช้ไม่ได้ เช่น ใบชา น้ำบรรจุขวด เพราะมีกลิ่นผงซักฟอก ติดมาด้วย ถังสังฆทานบางถังมีอาหาร เช่น ข้าวสาร น้ำปลา เกลือป่น ที่คุณภาพต่ำ เนื่องจากญาติโยมซื้อมาจากร้านทั้งถัง โดยไม่ได้เปิดดู จึงไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร 
 • ใส่ใจสักนิด แล้วคิดตรองดูว่าอะไรบ้างที่พระจำเป็นต้องใช้ แต่ผู้คนมักจะมองข้าม ถ้ายอมเสียเวลาไปเลือกหา แล้วซื้อถวายท่าน จะได้บุญมาก เพราะผู้ถวายก็อิ่มใจ ผู้รับก็ใช้ประโยชน์ได้ 
 • วัดหลายแห่ง ไม่ได้ใช่เทียนพรรษาแล้ว แต่ใช้ไฟฟ้าแทน ทำบุญด้วยหลอดไฟ หรือโคมไฟก็นับว่าสมสมัย แต่อย่าให้ล้นเกิน พระท่านก็อยากจะช่วยประหยัดพลังงาน ติดไฟหลาย ๆ ดวง จะสิ้นเปลืองพลังงาน และค่าไฟ 
 • การถวายเครื่องเขียน และหนังสือ ธรรมะ เป็นการส่งเริมการศึกษาของพระสงฆ์ ชาวพุทธควรสนับสนุนให้มาก ๆ 
 • หนังสือบางอย่าง เช่น คู่มือดูแลสุขภาพ นอกจากเป็นประโยชน์ต่อท่านโดยตรง ท่านยังเอาไปใช้แนะนำสั่งสอนญาติโยมได้อีกด้วย 
 • หลายแห่ง พระสงฆ์ ต้องเป็นช่าง ซ่อมแซม กุฏิวิหารเอง ดังนั้นเครื่องมืองานช่าง ไม่ว่าช่างไฟหรือช่างก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู เลื่อย ไขควง จึงเป็นสิ่งจำเป็น และที่ทุกวัดขาดไม่ได้ก็คือ อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 
 • ยารักษาโรค สมุนไพร ตลอดจน เครื่องติดก้นครัว เช่น จาน ชาม หม้อ แก้วน้ำ ก็เป็นประโยชน์มาก นอกจากพระท่านเองจะใช้เองแล้ว ยังสามารถสงเคราะห์ญาติโยมได้ด้วย โดยเฉพาะในชนบท 
 • การให้ทานแก่ผู้อื่นนอกจากพระสงฆ์ ก็เป็นบุญเช่นกัน มีผู้คนมากมายในสังคมที่เราควรให้ความเอื้อเฟื้อ เช่นเด็กยากจน เด็กกำพร้า เด็กเร่รอน ฯลฯ 
 • เติมความรักและความหวังให้แก่เด็กเหล่านี้ ด้วยการบริจาคหนังสือเรียนเสื้อผ้า อาหาร ยา หรือให้ทุนการศึกษา ผ่านมูลนิธิหรือองค์กร ที่ทำงานด้านเด็กใกล้บ้านหรือที่ทำงานของเรา อาจมีเด็กเหล่านี้ที่เราสามารถช่วยเหลือได้โดยตรง 
 • สิ่งหนึ่งในเมืองที่เด็กในเมืองต้องการมากก็คือสนามเด็กเล่น ช่วยกันสละเงิน คนละนิดละหน่อย เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น เป็นการช่วยสร้างคนดี ให้แก่สังคมในระยะยาว 
 • เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ก็ต้องการความรักจากเราเช่นกัน เสื้อผ้า อาหาร หนังสือ สามารถเป็นสื่อแสดงน้ำใจจากเราได้ 
 • การบริจาคเงินช่วยเหลือคนพิการ ผ่านมูลนิธิและสถาบันการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น 
 • ช่วยคนแล้ว อย่าลืมนึกถึงสัตว์สงเคราะห์แมวและสุนัขเร่ร่อน ก็เป็นบุญเช่นกัน เอาเขามาเลี้ยงในบ้าน อาจช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ได้ หรือไม่ก็บริจาคเงินให้แก่หน่วยสงเคราะห์สัตว์ 
 • ไถ่ชีวิตสัตว์ที่ถูกฆ่า เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก ถ้าเป็นวัวควาย ไถ่แล้วให้ชาวนาเลี้ยงใช้งาน ก็เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง 
 • ทานอีกอย่างที่สำคัญคือธรรมทาน เช่น แจกหนังสือธรรมะ สมัยนี้มีซีดีรอมบรรจุพระไตรปิฎกครบชุด พร้อมหนังสือธรรมะน่าสนใจ และคำเทศนาดี ๆ รวมอยู่แผ่นเดียวกัน ราคาไม่แพง สะดวกแก่การแจกมาก 

 

ทำชีวิตให้โปร่งเบา 

 • ทำบุญไม่ได้แปลว่าให้ทานเสมอไป ไม่มีเงินเลยก็สามารถทำบุญ ได้เหมือนกัน การทำชีวิตให้ปลอดโปร่งจากสิ่งเสพติด เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเลย แถมมีเงินเหลือเสียอีก 
 • แม้ไม่เข้าวัด แต่ถ้างดเข้าบ่อน บาร์ หรือสถานเริงรมย์ ก็ได้บุญเต็ม ๆ ถ้ายังละไม่ได้ ลดการดื่ม เล่น และเที่ยวให้น้อยลงก็ยังดี เป็นบุญทั้งแก่ตัวเองและครอบครัว 
 • อะไรที่ทำให้ชีวิตยุ่งยาก เป็นภาระแก่ตัวเอง สิ้นเปลืองเงินทองและเวลา เช่นติดนิสัยช็อปปิ้ง จนเป็นหนี้สิน หรือติดอินเตอร์เน็ตจนไม่เป็นอันทำงาน และไม่มีเวลาให้ครอบครัว เข้าพรรษาเป็นโอกาสที่จะลดละสิ่งเหล่านี้ 
 • ใครที่รู้สึกว่ากินเนื้อมากไป เป็นห่วงสุขภาพ และไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ ขอสมาทานมังสวิรัติตลอดสามเดือนก็เข้าที 
 • ทำคนเดียวอาจไม่มีกำลังใจ ก็ชวนเพื่อน ๆ มาทำร่วมกัน อธิษฐานหรือกำหนดจิตตั้งมั่น ว่าจะลดหรือเลิกละอะไรบ้าง ในสามเดือนนี้ แล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่ม เล่าความคืบหน้าเป็นระยะ และกำลังใจกัน 
 • ถ้ายังทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าทำได้ คือ ประพฤติตนไม่ให้ผู้อื่นเดือนร้อน นอกจากศีล 5 ที่คนไทยรู้จักกันดีแล้ว การไม่ทำลายทรัพย์สิน ส่วนรวม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ก่อความลำคาญในที่สาธารณะก็เป็นคุณธรรมที่ควรรักษา 

 

เกื้อกูลด้วยแรงกาย 

 • สละเงิน สละพฤติกรรม ที่ไม่ดีแล้ว สละอีกอย่างหนึ่งที่เป็นบุญ คือ สละแรงกาย เห็นใครลำบากก็เขาไปช่วยเขา อะไรที่เป็นงานส่วนรวม ก็เข้าไปเสริม
 • เด็กมากมายในเมืองและชนบทต้องการครู สามเดือนนี้ไปช่วยกันเป็นครู สอนเด็กกันดีไหม มีความรู้ความสามารถ หลายอย่าง ที่เด็กต้องการ เช่น ภาษาไทย ความรู้ทางช่างยนต์ ช่างตัดผม ดนตรีไทย งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ตลอดจนทักษะทางการกีฬา ต่างๆ อาทิ ฟุตบอล ว่ายน้ำ 
 • ครูสอนศิลปะให้แก่เด็ก ๆ หรือเป็นพี่เลี้ยงในค่ายเด็ก เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ เด็กเป็นอันมาก ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า คนที่พร้อม จะสละเวลาให้กับเขา 
 • ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มีเด็กเล็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้ง นอนป่วยตามลำพัง รอใครสักคนมาอุ้มเขาด้วยความรัก อาสาสมัคร อุ้มเด็ก ไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรมาก นอกจากใจที่เมตตา 
 • อาสาสมัครในบ้านพักคนชรา และอาสาสมัครรับโทรศัพท์ จากคนที่มีปัญหาชีวิต อยากคิดสั้น เป็นงานบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะช่วยต่อชีวิตของผู้คนให้ยืนยาวและเป็นสุขกว่าเดิม 
 • ถ้าไม่มีเวลา เพียงการ์ดสักใบที่คุณเขียนจากใจ มอบให้เด็ก ด้อยโอกาส เช่น เด็กสถานพินิจ ก็ช่วยให้พวกเขามีความหวัง ที่จะดำเนินชีวิตต่อไป 
 • คนจำนวนไม่น้อยที่ทำบุญปิดทอง หลังพระ ด้วยการปลูกป่า หรือเก็บขยะตามอุทยาน ถ้ามีคนอย่างนี้มาก ๆ ป่าจะดกดื่นรื่นรมย์ไปทั้งทั่วประเทศ 
 • หลายคนชักชวนเพื่อน ๆ ไปช่วยกันสร้างกุฏิให้วัด ทั้ง ๆ ที่มีเงิน แต่อยากสละแรงกาย มากกว่า แม้ไม่ใช่ช่างแต่ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะเป็นกุฏิดิน ไม่เปลืองไม้ อยู่แล้วเย็นสบาย 
 • มีน้ำใจช่วยพาคนพิการหรือคนแก่ข้ามถนน ลุกให้หญิงมีครรภ์นั่ง เจอคนประสบอุบัติเหตุ ช่วยพาส่งโรงพยาบาล บุญแบบนี้ประเสริฐนักเพราะให้ความสุขแก่ทั้งสองฝ่าย 
 • ชักชวนเพื่อนบ้านร่วมแก้ปัญหาขยะในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ดูแลเยาวชน ให้พ้นภัยยาเสพติด ตรวจตราชุมชนให้ปลอดโจรผู้ร้าย น้ำท่วมก็ช่วยกันแก้ไข ทำได้อย่างนี้ คนก็เปี่ยมบุญชุมชนก็เปี่ยมสุข 

 

 

- มีต่อ -


ขอบคุณรูปภาพ

http://www.imcreator.com/free

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป