พระไพศาล วิสาโล

วิถีธรรม วิถีพุทธ (2)

6 ก.ย. 2559 22:45 น. | เปิดอ่าน 1,022 | ความคิดเห็น 0

พระไพศาล วิสาโล

 

วิถีธรรม วิถีพุทธ 

 

ฝึกจิตชำระใจ 

 • ไม่ต้องใช้เงินก็ได้บุญอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การทำจิตรักษาใจให้เป็นกุศล มีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ขุ่นเคือง ขึ้งเครียด ด้วยการทำสมาธิ 
 • สมาธิมิใช่เรื่องลึกลับไกลตัว จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจ เข้าและออกอย่างสม่ำเสมอ ทำครั้งละ 15 นาที เช้าและเย็น หรือเวลาเครียดกับงาน ไม่นานจะเห็นผล ถ้าขยันขึ้นก็ทำให้นานเท่า ๆ กันเวลาอาบน้ำแปรงฟัน 
 • ใช้เวลาชำระกายนานเท่าไร ก็พึงชำระใจนานเท่านั้น ชีวิตจะสมดุลและโปร่งเบาขึ้น แผ่เมตตาสม่ำเสมอ แม้กับคนที่เราโกรธเกลียด รวมทั้งรู้จักให้อภัย เป็นวิธีดับความเร้าร้อนภายในใจได้ อย่างวิเศษ เป็นบุญที่ให้ผลมากกว่าการทำทาน 
 • ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ตั้งว่าจะยิ้มทั้งเช้าแม้มีเรื่องกระทบใจ ก็ยังยิ้ม เป็นการฝึกจิตอีกแบบหนึ่งที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ทำแล้วใจสบาย 
 • ใจสว่างไสว คือ ใจที่เปี่ยมบุญ ใจสว่างไสวได้เพราะปัญญา คนแต่ก่อนจึงชอบเข้าวัดฟังธรรม เพราะจะได้เกิดปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตมากขึ้น 
 • ทำบุญพรรษานี้ให้โอกาสจิตใจได้สดับรับรู้ธรรมบ้าง ถ้าไม่สะดวกไปฟังพระเทศน์ที่วัด หาเทปธรรมะมาเปิดฟังยามว่างหรือตอนรถติด ก็น่าจะดีหรือหาหนังสือธรรมะมาอ่าน ทุกคืนก่อนนอน ตลอดทั้งพรรษา 
 • ชักชวนเพื่อน ๆ มาสนทนาธรรมกันทุกวันพระ หรือวันหยุดสุดสัปดาห์อ่านพระไตรปิฎกร่วมกัน แล้วมาอภิปรายกันว่า มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร เป็นการทำบุญที่สมสมัยอย่างยิ่ง 
 • ถ้าติดอินเตอร์เน็ต เลิกไม่ได้ วันหนึ่ง ๆ ลองสละเวลาสัก 15 นาที เปิดดูเว็บไซต์ธรรมะ ซึ่งมากมายให้เลือก อาจได้ ข้อคิดสะกิดใจ ที่หาไม่ได้จากเว็บไซต์อื่น 
 • แต่อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง หาเวลาทั้งพรรษาไปฝึกสมาธิภาวนาให้เห็นธรรมด้วยตนเอง เป็นดีที่สุดมีวัดและสำนักปฏิบัติธรรมมากมาย ที่เปิดรับผู้สนใจตลอดพรรษา 
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว ถือตนหรือดูถูกผู้อื่น แม้กับคนที่มีอายุน้อยกว่า ฐานะต่ำกว่า หรือเรียนมาน้อยกว่า เป็นบุญอีกอย่าง ที่ช่วยให้จิตใจเบาสบายผู้คนก็รักใคร่ 
 • ใครทำความดี ก็ยินดีด้วย ไม่อิจฉา หาว่าเด่นกว่าหรือค่อนแคะว่าอยากดังชื่นชมเขาด้วยใจจริง 
 • เผื่อแผ่ ความดีให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม หรือได้รับส่วนบุญด้วย ไม่หวงไว้กับตัวคนเดียว มีข้อคิดดี ๆ ที่เป็นคติธรรม ก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้ นี่ก็เป็นบุญ เหมือนกัน 
 • คิดดี คิดชอบ ไม่คิดเข้าข้างตัวเอง แต่คำนึกถึงส่วนรวม หรือความดีงามเป็นหลัก เตือนตัวเสมอว่าถูกใจไม่สำคัญ เท่ากับถูกต้อง เป็นบุญที่น่าสรรเสริญ 
 • ก่อนนอน ลองสำรวจว่า วันนี้เราได้ทำบุญ สร้างความดีอะไรไว้บ้าง ระลึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยความชื่นชมยินดี แล้วน้อมใจอุทิศบุญทั้งหมด ให้แก่ผู้อื่น มีญาติมิตรเป็นต้น โดยกล่าวข้อความว่า...

​"อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย" 

"ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด" 

 

ทำบุญ 10 วิธี ในพุทธศาสนา 

บุญในพุทธศาสนาทำได้มากมายหลายวิธี สรุปได้เป็น 10 วิธีคือ 

 1. การบริจาคเงินและสิ่งของ เรียกว่า ทานมัย 
 2. การลดละความพฤติที่ไม่ดี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรียกว่า ศีลมัย 
 3. การฝึกจิตรักษาใจให้สงบเกิดปัญญา เรียกว่า ภาวนามัย 
 4. การสละแรงกายช่วยเหลือผู้อื่นส่วนรวม เรียกว่า ไวยาวัจจมัย 
 5. ความอ่อนน้อมถ่อมตัว เรียกว่า อปจายนมัย 
 6. ความยินดีในการทำความดี ของผู้อื่น เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย 
 7. การเผื่อแผ่ความดี ให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม หรือได้รับส่วนบุญ เรียกว่า ปัตติทานมัย 
 8. การฟังธรรมและศึกษาข้อคิด ที่ดีงามเรียกว่า ธรรมสวนมัย 
 9. การให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีงามแก่ผู้อื่น เรียกว่า ธรรมเทศนามัย 
 10. การนึกคิดในทางที่ถูกต้อง ดีงามเรียกว่า ทิฏฐุชุกรรม 

- จบ -


ขอบคุณรูปภาพ

http://www.imcreator.com/free

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป