บ่อเกิดแห่งบุญ

27 ม.ค. 2557 16:31 น. | เปิดอ่าน 888 | ความคิดเห็น 0

 

- คำว่า "บุญ" หมายถึง ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ใจ ธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใส มีผลคือความสุขที่เกิดทางใจ บุญเกิดได้หลายทาง เช่น

1. บุญ คือ การบริจาควัตถุสิ่งของเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่น

2. บุญ คือ การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตามข้อห้ามตามที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อความดีงาม

3. บุญ คือ การเจริญภาวนา เป็นการปฏิบัติทางใจเพื่อกำจัดกิเลส 

4. บุญ คือ การช่วยเหลือกิจการสงฆ์ และภาระพระศาสนา

5. บุญ คือ การมีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณและคนทั่วไป

6. บุญ คือ การอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

7. บุญ คือ การแสดงอนุโมทนาในส่วนบุญร่วมกับผู้อื่น

8. บุญ คือ การแสดงธรรม เช่น การอธิบายธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจใคร่รู้ทั่วไป

9. บุญ คือ การฟังธรรม และนำข้อธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์

10. การทำความเห็นให้ตรง เชื่อในธรรม และการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย- ในบรรดาสิ่งที่อาจช่วยเราได้ในโลก ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับบุญเลย คนบางคนช่วยเราได้อย่างมากก็เพียงช่วงระยะเวลาจากเปลไปสู่หลุมฝังศพเท่านั้น แต่บุญที่เราทำไว้มากๆ นี้ จะช่วยเราได้ตั้งแต่ก่อนเกิด เกิดแล้วยังตามช่วย ตายแล้วยังตามช่วย แม้การบรรลุจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา คือ "การบรรลุพระนิพพาน" ก็อาศัยบุญนี้เท่านั้นที่ช่วยเรา

 - "บ่อเกิดแห่งบุญ 10 ประการ" นี้ เป็นวิธีทำบุญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถประพฤติปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งได้ตามอัธยาศัย ซึ่งล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญ เป็นทางแห่งการสั่งสมบุญทั้งนั้น ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเท่านั้นก็จะเป็นบุญกุศลทั้งสิ้น- เมื่อทราบว่าการทำบุญนอกจากการบริจาคทานแล้ว ยังมีอีก 9 ประการ ที่เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะทำได้ ก็ควรที่จะเร่งรีบทำบุญทำความดีบ่อย ๆ ตามอัธยาศัย ตามโอกาสอำนวยที่สามารถจะทำได้ และเมื่อบุญ หรือความดีที่ทำไว้นั้นมากพอสมควร บุญนั้นก็จักบันดาลให้ประสบความสุขความเจริญ ทั้งในภพนี้ และภพหน้า

- ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า "ถ้าหากจะทำบุญ ก็ควรทำบ่อย ๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้"

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป