ไหว้พระประจำวันเกิด

6 ก.พ. 2557 17:05 น. | เปิดอ่าน 1,917 | ความคิดเห็น 0

 

- มารู้จักพระพุทธรูปทั้ง 8 ปาง พร้อมบทสวดบูชาแต่ละปาง เพื่อจากนี้ต่อไปใครที่ยังไม่เคยคิดที่จะสวดมนต์ หรือไม่รู้จะสวดบทไหน ก็ลองเอาพระประจำวันเป็นที่ตั้ง

- อานิสงส์ของการไหว้พระเท่าที่สัมผัสได้ คือ ทุกครั้งที่ไหว้จิตใจจะผ่องใส มีความสุข และโน้มไปหาแต่สิ่งดีงาม ไม่ใฝ่ใจไปในอกุศลธรรม

- คนสมัยนี้นิยมไหว้พระประจำวัน และเมื่อไปงานบุญที่วัดจะต้องได้เห็น เพราะจะมีมุมตักบาตรพระประจำวันให้คนได้ทำตามอัธยาศัย ใครเกิดวันอะไรก็ไหว้พระประจำวันนั้น

- ปราชญ์คนใดช่างคิดเอาพระพุทธรูปปางต่างๆ มาจัดลงในวันทั้ง 7 วัน ได้อย่างอัศจรรย์ ให้คนได้กราบไหว้บูชา และยึดมั่นในความดีงาม คนต้นคิดช่างชาญฉลาดในกุศโลบายผูกใจคนให้อยู่กับสิ่งที่ดีงาม

- มารู้จักพระพุทธรูปทั้ง 8 ปาง พร้อมบทสวดบูชาแต่ละปาง เพื่อจากนี้ต่อไปใครที่ยังไม่เคยคิดที่จะสวดมนต์ หรือไม่รู้จะสวดบทไหน ก็ลองเอาพระประจำวันเป็นที่ตั้ง แล้วสวดบูชาด้วยคาถาบูชาพระประจำวันก่อนนอน

วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

- เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสอง เพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองลงมาประสานอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

บทสวดบูชา คือ บทโมรปริตร ซึ่งขึ้นต้น

เทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

สวดวันละ ๖ จบ จะมีความรุ่งเรือง และความสุขสวัสดีตลอดกาล ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พึงใช้สีที่เป็นมงคลสำหรับเครื่องนุ่งห่ม ประจำบ้านเรือน หรือเครื่องประดับตัวเป็นของที่มี สีแดง จะเป็นสิริมงคลลาภผล ดียิ่งนัก ส่วนสีรองลงไป มีสีม่วง สีเขียว สีเทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก พึงเว้น สีน้ำเงิน

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ (บางแห่งว่าปางห้ามสมุทร)

- ปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม บางแบบเป็นพระทรงเครื่อง (บางตำราใช้พระปางห้ามพยาธิเป็นพระประจำวันจันทร์)

- ปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร นิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง

คาถาสวดบูชา คือ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดวันละ ๑๕ จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรใช้ของประดับตัว และบ้านเรือน เป็นสีขาว เหลืองอ่อนๆ เป็นดีที่สุด ส่วนสีรองลงมา คือ สีเขียว สีดำ สีน้ำเงิน พึงเว้นสีแดง

วันอังคารปางไสยาสน์

- เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

สวด “บทขัดธชัคคสูตร” ขึ้นต้น

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ควรใช้ของประดับตัว และบ้านเรืออนเป็นสีชมพู หรือ สีแดงหลัว ส่วนสีรองลงมาคือ สีดำ สีกรมท่า สีน้ำเงินแก่ สีเหลือง สีแดง พึงเว้น สีขาวนวล

วันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร

- เป็นพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน และพระหัตถ์ทั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว

สวด “บทขัดขันธปริตร” ขึ้นต้น

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

- สวดวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป ผู้ที่เกิดวันพุธ ควรใช้ของประดับตัว และบ้านเรือนเป็นสีเขียว หรือสีเขียวใบไม้ ส่วนสีรองลงมา คือ สีเหลือง สีเทา สีดอกรัก สีเมฆหมอก สีขาวนวล พึงเว้น สีม่วง

วันพุธ (กลางคืน) ปางปาลิไลยก์

- เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

สวด “บทขัดกรณียเมตตสูตร” ขึ้นต้น

ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

หรือบทสวด...
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

- สวดวันละ ๑๒ จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี ผู้ที่เกิดวันราหู หรือวันพุธกลางคืนนี้ ควรใช้ของประดับตัว และบ้านเรือนเป็นเมฆหมอก สีเทา หรือสีดำหลัว ส่วนสีรองๆ ลงมา คือ สแดง สีขาวนวล สีกรมท่า สีน้ำเงินแก่ พึงเว้น สีเหลือง

วันพฤหัสบดีปางสมาธิ

- เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

สวด “บทขัดโมรปริตร” ขึ้นต้น

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

- สวดวันละ ๑๙ จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พึงใช้เครื่องประดับและบ้านเรือนเป็นสีเหลืองหรือสีไพล ส่วนสีรองลงมาคือ สีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว พึงเว้น สีดำ สีกรมท่า และสีน้ำเงินเข้ม

วันศุกร์ : ปางรำพึง

- เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

สวด “บทขัดอาฏานาฏิยปริตร” ขึ้นต้น

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

- สวดวันละ ๒๑ จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พึงใช้เครื่องประดับ และบ้านเรือนเป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงินเข้ม ส่วนสีรองลงมาคือ สขาวนวล สีม่วง สีเหลือง พึงเว้น สีเทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก

วันเสาร์ : ปางนาคปรก

- เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

สวด “บทอังคุลิมาลปริตร” ขึ้นต้น

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ​

- สวดวันละ ๑๐ จบ จะมีความสุขความเจริญ และเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พึงใช้เครื่องประดับ และบ้านเรือนเป็นสีดำ หรือสีม่วง ส่วนสีรองลงมา คือ สีเทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก สีน้ำเงิน พึงเว้น สีเขียว

 

- อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยควรสวดหนึ่งวัน เลือกวันที่เกิด เช่น เกิดวันจันทร์ก็สวดบทอภัยปริตร สวดก่อนนอนจะได้หลับสบาย ไม่ฝันร้าย

- สิ่งสำคัญ พ่อแม่อย่าลืมปลูกฝังสิ่งดีๆ เหล่านี้แก่ลูก สอนให้ลูกรู้จักการไหว้พระ และสวดมนต์ไปทีละนิด ปลูกฝังไปเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากบทสวดพระประจำวันนี่แหละ

- ถ้าทำได้เชื่อว่าใจของลูกจะมีสมาธิ และใฝ่ในสิ่งดีงาม เป็นผู้รู้การคิด การอ่าน การควรทำ ไม่ควรทำ เพราะสมองและความคิดของลูกถูกบรรจุด้วยสิ่งดีงาม

 

 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป