คุณของพระสงฆ์

3 มี.ค. 2557 16:16 น. | เปิดอ่าน 1,718 | ความคิดเห็น 0

 

- พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สุขตามสมควรแก่การปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงตั้งมั่นยั่งยืนนานมาตราบได้เท่าทุกวันนี้

 

- เมื่อจำแนกตาม "บทสังฆานุสติ" คือ บทสวดระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ มี 9 ประการ คือ 

1. สุปฏิปันโน เป็น ผู้ปฏิบัติดีแล้ว

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสดา ไม่ปฏิบัติเป็นปรปักษ์ขัดต่อคำสอนของพระศาสดา

 

2. อุชุปฏิปันโน เป็น ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติจริง ๆ ไม่ปฏิบัติลวงโลก ประพฤติปฏิบัติตรง ๆ ต่อพระศาสดา และเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกัน3. ญายปฏิปันโน เป็น ผู้ปฏิบัติเพื่อญายธรรม 

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติในทางอันจะให้เกิดความรู้ ปฏิบัติเพื่อธรรมที่ควรรู้ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติ เพื่อได้ความรู้ธรรม

 

4. สามีจิปฏิปันโน เป็น ผู้ปฏิบัติสมควร

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติน่านับถือ อันสมควรได้รับสามีจิกรรม คือ การแสดงความนอบน้อมเคารพนับถือเป็นต้น จากเหล่าคนทุกจำพวก

 

5. อาหุเนยโย เป็น ผู้ควรของคำนับ

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับวัตถุที่เขานำมาบูชาที่เรียกว่า อาหุนะ (เครื่องสักการบูชา)

 

6. ปาหุเนยโย เป็น ผู้ควรของต้อนรับ

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับของต้อนรับที่เรียกว่า ปาหุนะ (ของต้อนรับแขก) ที่เขาจัดไว้อย่างดี 

 

7. ทักขิเณยโย เป็น ผู้ควรของทำบุญ

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับของทำบุญที่เรียกว่า ทักขิรา (หรือทักษิณา หมายถึงเครื่องไทยธรรม) มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

 

8. อัญชลีกรณีโย เป็น ผู้ควรทำอัญชลี

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งนำเครื่องสักการะไปถวายถึงที่อยู่ ก็สามารถทำความเลื่อมใสให้เกิดได้ โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังว่าไม่สมควรคำนับกราบไหว้ 

- และเมื่อท่านมาถึงถิ่นที่อาศัยของผู้ใด ก็เป็นแขกที่น่าต้อนรับด้วยความยินดีของผู้นั้น เพราะเป็นผู้มาดี หรือผู้ใดผู้หนึ่งยกมือขึ้นไหว้ท่าน ท่านก็มีความยินดีพร้อมที่ทุกคนพอจะไหว้ได้โดยไม่ต้องกระดากอาย

 

9. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็น นาบุญที่ยอดเยี่ยมของชาวโลก

- หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะ ปฏิบัติดี ทักษิณาทานที่บริจาคแด่พระสงฆ์จึงมีผลานิสงส์มาก เปรียบเหมือนแหล่งที่นา ซึ่งมีดินดี และไถแล้ว พืชที่หว่านหรือที่ปลูกลงไป ย่อมเผล็ดผลไพบูลย์

 

- ดังนั้น พระสงฆ์จึงเป็นนาบุญ ที่บำเพ็ญบุญอย่างยอดเยี่ยมดียิ่งของประชาชนชาวโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป