มารไม่มีบารมีไม่เกิด

5 มี.ค. 2557 17:16 น. | เปิดอ่าน 5,582 | ความคิดเห็น 0

 

- การดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน คงเคยได้ยินคำว่า "มารไม่มีบารมีไม่เกิด" และ "มารยิ่งมีบารมียิ่งเกิด" เป็นคำที่มีความหมายส่งเสริมกำลังใจให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนมาร ฉะนั้น อย่ายอมแพ้ หรือ อย่าท้อถอย มีตัวอย่างให้เห็นแม้ในสมัยพุทธกาล ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ที่เงียบสงัด พระสิทธัตถะมหาบุรุษประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ลำพัง ทรงมีพระทัยตั้งมั่นดิ่งลงสู่ความสงบอันล้ำลึก

- ขณะทรงตรวจดูสภาพจิตจนทั่ว ก็ทรงพบว่ายังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้บรรลุธรรมอย่างใหญ่หลวง เรียกว่า "พญามาร" แฝงอยู่ในจิตสันดาน 

- ดังนั้น ในเวลาปฐมยาม พระองค์ได้ทรงผจญกับพญามาร พร้อมด้วยเสนามารที่ยกพลกันมาแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ เพื่อให้พระองค์ทรงลุกจากที่นั่ง โดยอ้างว่าบัลลังก์นั้นเป็นของตน แต่พระองค์ทรงหาหวั่นไหวไม่ อนึ่ง พึงเข้าใจความหมายของคำว่า "มาร" ดังนี้

- "มาร" แปลว่า ผู้ฆ่าให้ตาย ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ฆ่าเหล่าสัตว์ให้ตายจากคุณธรรมความดี คือ สิ่งหรือตัวการที่คอยฆ่า คอยล้างผลาญ คอยกำจัดหรือคอยขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุคุณธรรมความดีหรือผลสำเร็จอันดีงาม จำแนกมารไว้ 5 ประเภท คือ

 

1. ขันธมาร "มาร" คือ "เบญจขันธ์"

- ได้แก่ ร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์ 5 ซึ่งอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อการบำเพ็ญความดี 

 

2. มัจจุราช "มาร" คือ "มัจจุราช"

- ได้แก่ "มรณะ" คือ ความตายที่ทุกคนต้องประสบ ซึ่งเข้ามาตัดรอนการทำความดีของคนเรา

 

3. กิเลสมาร "มาร" คือ "กิเลส"

- ได้แก่ "กิเลส" คือ ความเศร้าหมองที่เกิดกับจิต ซึ่งคอยรบกวนขัดขวางจิตไม่ให้กระทำความดีหรือก้าวหน้าในการที่จะบรรลุคุณธรรมความดีตลอดเวลา 

 

4. อภิสังขารมาร "มาร" คือ "อภิสังขารมาร"

- ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งจิตในทางอกุศลให้ยิ่งขึ้นกว่าปกติ และนำให้เกิดชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น ซึ่งขัดขวางมิให้หลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์ (ความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ)

 

5. เทวปุตตมาร "มาร" คือ "เทพบุตร"

- ได้แก่ เทพยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดแห่งสวรรค์ชั้นกามาวจรตนหนึ่ง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กัณหมาร มารใจดำ อธิปติมาร มารผู้ยิ่งใหญ่วสวัตติมาร มารผู้ครอบงำให้อยู่ในอำนาจ หรือท้าววสวัตตี ผู้คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งเหล่าสัตว์ผู้มุ่งสัมมาปฏิบัติไว้มิให้ล่วงพ้นจากแดนอำนาจครอบงำของตน โดยชักให้ห่วงพะวงอยู่ในกามสุข ไม่ให้หาญเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้ 

 

- เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงผจญมารก่อนตรัสรู้ และทรงเอาชนะเทวปุตตมารที่มาคอยขัดขวางไม่ให้พระองค์เอาชนะกิเลสหลุดพ้นไปจากทุกข์ 

- เมื่อทรงชนะกิเลสมารได้แล้ว ก็เป็นอันชนะมารทั้ง 5 ได้อย่างราบคาบ เป็นเหตุให้ได้รับพระนามว่า "มารชิโน พระผู้ชนะมาร"

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป