บนฐานแห่งธรรม

11 มี.ค. 2557 17:12 น. | เปิดอ่าน 1,021 | ความคิดเห็น 0

 

- บนฐานแห่งธรรม มนุษย์ตามธรรมชาติผู้เป็นสัตว์ต้องศึกษา พระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา หลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สำคัญที่สุด เพราะมนุษย์ฝึกได้ ฝึกตนเองได้ และเมื่อฝึกแล้วประเสริฐสุด การที่ยกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเป็นหลัก 

 

- เพราะความจริงข้อนี้ คือ "พระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบ"

 

- โดยเป็น "สรณะ" คือ เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกว่าอันตัวเรานี้ก็เป็นมนุษย์หนึ่ง พระพุทธเจ้า เมื่อก่อนที่จะทรงฝึกพระองค์ก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพที่จะฝึกให้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าได้ 

 

- พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐเลิศสูงสุด ได้ตรัสรู้สัจธรรม มีพระคุณสมบัติสมบูรณ์ทุกประการการที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอย่างนั้นได้ ก็เพราะได้ทรงฝึกพระองค์ ดังที่เรียนว่าทรงบำเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ์ เราจึงควรตั้งพุทธะขึ้นมาเป็นแบบว่า "มนุษย์ผู้ฝึกดีถึงที่สุดแล้ว พัฒนาดีแล้ว มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้" 

 

- เมื่อระลึกอย่างนี้ ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่เรียกว่า "ตถาคตโพธิสัทธา" คือ เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายต่อไปอีกว่า เชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะ เพราะฉะนั้น การที่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ความหมายอยู่ที่

 


 

1. ทำให้เกิดศรัทธาที่โยงตัวเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้า ว่าจากความเป็นมนุษย์อย่างเรานี้ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีฝึกฝนพระองค์จนเป็นพระพุทธเจ้า เราก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ถ้าเราฝึกตนจริงจังให้ถึงที่สุด เราก็จะเป็นอย่างพระองค์ได้ ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะฝึกให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้

 

2. เตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของตนเอง ว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งจะดีเลิศ ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน การฝึกฝนพัฒนาตนเป็นหน้าที่แห่งชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนอยู่เสมอ

 

3. ทำให้เกิดกำลังใจ ว่าการฝึกฝนพัฒนาตนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาจนสำเร็จผลสมบูรณ์เป็นแบบอย่างดีแล้ว พระองค์ทรงทำได้ แสดงว่าเราก็สามารถทำได้แม้ว่าการฝึกศึกษานั้นบางครั้งจะยากมาก อาจทำให้เราชักจะย่อท้อ แต่เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยประสบความยากลำบากมากกว่าเราหนักหนา พระองค์ ก็ก้าวฝ่าผ่านลุล่วงไปได้ เราก็จะเกิดกำลังใจที่จะได้ฝึกตนต่อไป4. ได้วิธีลัดจากประสบการณ์ของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาลำบากยากเย็นอย่างยิ่ง ต้องลองผิดลองถูก บำเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพุทธะได้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงประมวลประสบการณ์ของพระองค์มาวางเป็นหลักจัดลำดับเลือกสรรสอนเราให้เข้าใจง่ายขึ้น 

 

- เท่ากับบอกวิธีลัดสำเร็จรูปให้เราจากประสบการณ์ของพระองค์ ซึ่งเราเอามาใช้ได้ทุกที ไม่ต้องยากลำบากอย่างพระองค์

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป