การปฏิบัติธรรม

12 มี.ค. 2557 17:30 น. | เปิดอ่าน 1,485 | ความคิดเห็น 0

 

- ปัจจุบันมีผู้คนให้ความสนใจปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐานกันเยอะ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติตนก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐาน หรือปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นเต็มรูปแบบ จะต้องมีขั้นตอนก่อนการปฏิบัติ ดังนี้

 

 

1. ขั้นเตรียมการ

- เริ่มจากการเตรียมหาโอกาส หาเวลาที่เหมาะสม หาสถานที่ที่เหมาะเท่าที่จะหาได้ เกี่ยวกับการหาสถานที่นั้น ถ้าจะปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจริงจัง พึงหาสถานที่ที่สงบสงัด ไม่ให้มีเสียงและอารมณ์อื่นรบกวน เพื่อให้บรรยากาศแวดล้อมช่วยเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ

- สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ ๆ ควรมีการเตรียมร่างกาย ด้วยการนั่งสมาธิฝึกปฏิบัติธรรม เกี่ยวข้องกับลมหายใจ ดังนั้น อวัยวะที่เกี่ยวกับลมหายใจ คือ จมูกต้องอยู่ในสภาพที่โล่งโปร่ง หายใจสะดวก  กล่าวง่าย ๆ คือ สภาพร่างกายไม่เป็นหวัดคัดจมูก มีน้ำมูกไหล เป็นต้น

 

 

2. เตรียมท่านั่ง

- อิริยาบถใดที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายสบายที่สุด แม้ปฏิบัติอยู่นาน ๆ ก็ไม่เมื่อยล้า ทั้งช่วยให้การหายใจคล่องสะดวก ก็ใช้อิริยาบถนั้น อย่างไรก็ตาม อิริยาบถที่ได้ผลดีที่สุดตามหลักการนั้น คือ อิริยาบถนั่งในท่าที่เรียกว่า "นั่งขัดสมาธิ"

- "การนั่งขัดสมาธิ" คือ ให้ร่างกายท่อนบนตั้งตรง กระดูกสันหลัง 18 ข้อมีปลายจรดกัน

- ผู้ที่ไม่เคยนั่งเช่นนี้ ในช่วงนั่งใหม่ ๆ อาจนั่งบนเก้าอี้ให้ตัวตรงสบายก็ได้ หรืออยู่ในอิริยาบถอื่นที่สบายพอดี

 

 

3. อาหาร

- หมายถึง การรับประทานอาหารก่อนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ โดยควรเว้นอาหารที่ก่อให้เกิดความกำหนัด ความง่วงนอน ความมึนเมา หรือเป็นอาหารที่ย่อยยาก มีกลิ่นแรง และไม่ควรรับประทานมากเกินไป จนทำให้รู้สึกอึดอัด หรือรับประทานน้อยเกิน จนรู้สึกหิว ควรรับประทานแต่พอดี กะว่าอีกสามคำจะอิ่ม ให้หยุด ซึ่งเมื่อดื่มน้ำแล้ว จะทำให้อิ่มพอดี

 

 

4. สมาทานศีล

- หมายถึง การขอรับศีลจากพระภิกษุผู้ทรงศีลหรือตั้งจิตเจตนางดเว้นเอาเองก็ได้ การจะปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ดีเห็นผลสำเร็จได้เร็วนั้น ผู้ปฏิบัติต้องสมาทานรักษาศีล หรือชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ เพราะศีลถือเป็นรากฐานของสมาธิ เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย

- ศีลที่ควรสมาทานนั้น "สำหรับคฤหัสถ์" คือ "ศีล 5" แต่ถ้าจะให้เข้มข้นเอาจริง เน้นผลของการปฏิบัติจริง ๆ ก็ควร "สมาทานศีล 8" (ในปัจจุบัน สำนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่กำหนดให้สมาทานในพิธีการรับกัมมัฏฐาน)

 

 

5. ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

- คือ ให้ประนมมือขึ้นแล้วตั้งจิตน้อมรำลึกถึง "พระพุทธคุณ" "ธรรมคุณ" "สังฆคุณ" กำหนดนึกยึดเป็นที่พึ่งที่ระลึก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความผ่องใสให้แก่ใจ

 

 

6. แผ่เมตตา

- หมายถึง การแผ่ความปรารถนาดีไปยังมนุษย์ และสัตว์ทุกจำพวก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากศัตรู และจากการพยาบาทจองเวร การแผ่เมตตานี้ ทำได้ทั้งก่อนและหลังฝึก

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป