รับรู้เข้าใจ "อัลไซเมอร์"

25 เม.ย. 2557 12:16 น. | เปิดอ่าน 591 | ความคิดเห็น 0

อาการอย่างไร คือ "อัลไซเมอร์"

- อาการอย่างไรและพฤติกรรมแบบไหนจึงจะเข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

- ภาวะสมองเสื่อม มีหลายชนิด ที่พบบ่อยที่สุดคือ "โรคอัลไซเมอร์" ญาติหรือผู้ใกล้ชิดอาจสังเกตอาการ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ เช่น ความทรงจำในสิ่งหนึ่งเกิดหายไปคือ จะลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่จะจดจำเรื่องในอดีตได้ดี หรืออาจถามซ้ำในเรื่องที่เพิ่งบอกไป หรือพูดซ้ำเรื่องเดิมที่เพิ่งเล่าให้ฟัง

- สำหรับอาการอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม คือ ทำอะไรที่เคยทำเป็นประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ออก หรือใช้คำพูดผิด ๆ มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิม การตัดสินใจช้า ไม่สามารถคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ การศึกษาและหน้าที่รับผิดชอบเดิมของผู้ป่วย

- นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมยังมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ได้บ่อย เช่น มีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย มีอาการหวาดระแวง เข้าใจผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดภาวะซึมเศร้า เฉยเมย  อาการเหล่านี้หากเกิดขึ้นนานกว่า 3-6 เดือน แพทย์จะวินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะสมองเสื่อม ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากญาติหรือผู้ใกล้ชิด

 


 

การดูแล จะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของความเสื่อม ซึ่งหากสมองเสื่อมในระยะแรก จะแนะนำให้ทำกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดอ่าน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ ดูปฏิทิน ทบทวนรายการสินค้าที่ซื้อมา เพื่อให้เกิดการรับรู้ มีการทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวัน เพื่อช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์และกระตุ้นความจำให้แก่ผู้ป่วย และถ้าหากผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นจนมี ผลกระทบทั้งในเรื่องความจำ การรับรู้ การดำเนินชีวิต และการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือจากญาติอย่างใกล้ชิด

 


 

การรักษา ด้วยการใช้ยานั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้ระยะหนึ่ง หรือชะลออาการ แต่ยังไม่สามารถรักษาภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้ป่วยให้หายขาดได้

- ฉะนั้น การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านความจำและฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งควรทำอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ อาทิ

  • ควรจัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
  • ควรจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนสำหรับผู้ป่วย เช่น ของใช้สำหรับการแต่งตัวควรจัดเตรียมไว้ให้ตามลำดับก่อนหลัง
  • การสื่อสารกับผู้ป่วยควรพูดช้า ๆ สั้น ๆ ทีละขั้นตอน อย่าพูดหลายขั้นตอนพร้อมกัน ให้เวลาผู้ป่วยได้นึกคิด อาจต้องพูดซ้ำ ถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจ ผู้ดูแลควรมีความอดทนและมีความยืดหยุ่นในการดูแลผู้ป่วยสูง

 

 

 

 


ขอบคุณ

น.พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป