โรคเบื่อสามี!!

16 พ.ค. 2557 10:45 น. | เปิดอ่าน 3,033 | ความคิดเห็น 0

โรคเบื่อสามี!!
Female Sexual Dysfunction [fsd]

 

- ปัญหาเพศในผู้ชายที่พบบ่อยเป็นเรื่องของการหลั่งเร็ว อวัยวะเพศไม่แข็งตัวพอ และความต้องการทางเพศลดลง แต่สำหรับผู้หญิงมีความผิดปกติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หลายอย่าง เช่น ไม่มีความต้องการทางเพศ หรือ ความต้องการทางเพศลดลง ไม่มีอารมณ์เวลาถูกกระตุ้นทางเพศ รู้สึกอึกอัดเวลามีเพศสัมพันธุ์ หรือ ไม่ถึงจุดสุดยอด เหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่า Female Sexual Dysfunction แพทย์บางท่านเรียก sexual dissatisfaction เพราะเชื่อว่าเกิดจากการที่คู่ครองไม่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของกันและกัน

- โดยภาพรวมแล้วคำว่า Dysfunction หรือ dissatisfaction หมายถึงภาวะที่ไม่มีความสนใจทางเพศ หรือไม่สามารถถูเร้าจนพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ถึงจุดสุดยอด สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาจจะเกิดจาก คู่ครองขาดความรู้ คู่ครองไม่น่าสนใจ หรือไม่เข้าใจวิธีการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ หรือไม่มีความรู้เรื่องจุดที่ควรจะกระตุ้น

 

อุบัติการณ์

- จากการสำรวจที่ประเทศอเมริกาพบมากถึงร้อยละ 43 ที่มีปัญหานี้โดยไม่ขึ้นกับอายุ แต่ส่วนใหญ่เกิดในช่วงวัยทองในระยะที่ฮอร์โมนเริ่มจะลดลง

 

กลไกการถึงจุดสุดยอด

- ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นเราจะต้องเข้าใจขั้นตอนการถึงจุดสุดยอดซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

 • ช่วงแรกของการมีเพศสัมพันธ์ คือ ระยะตื่นเต้น excitement ระยะนี้ผู้หญิงจะเริ่มมีอารมณ์ทางเพศโดยมากมักจะเกิดสัมผัสตามจุดต่าง ๆ ตามร่างกาย อาการที่แสดงออกคือจะมีการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น ช่องคลอดจะบวมขึ้น และมีน้ำมาหล่อลื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ชายอาจจะมีอารมณ์โดยการมอง การได้ยิน หรือได้กลิ่นหรือแม้กระทั่งจินตนาการ
 • หากร่างกายผู้หญิงได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเรียกระยะนี้ว่า plateau หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อมีการเกร็ง เต้านมจะโตขึ้นและตึง หัวนมตั้ง มดลูกเคลื่อนลง ในระยะนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่สอดใส่อวัยวะเพศชาย
 • จุดสุดยอด orgasm ระยะนี้ กล้ามเนื้อช่องคลอด ทวารหนัก กล้ามเนื้อหน้าท้องจะเกร็งอย่างแรง บางท่านอาจจะส่งเสียงโดยที่ไม่รู้ตัว
 • ระยะผ่อนคลาย resolution เลือดจะไหลออกจากช่องคลอด เต้านมจะกลับสู่ปกติ

- การตอบสนองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนจาก excitement ไปสู่ orgasm บางคนมี orgasm ได้หลายครั้ง

 

การวินิจฉัย

- การวินิจฉัยจะต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ทราบว่าความผิดปกติทางเพศเป็นชนิดไหน และสาเหตุเกิดจากอะไรเราแบ่งภาวะไม่สนใจทางเพศออกเป็น 4 ชนิดได้แก่

Hypoactive sexual desire disorder หมายถึง ภาวะที่ไม่มีความต้องการทางเพศ ไม่สนใจในการมีเพศสัมพันธ์

- Sexual aversion disorder หมายถึง ภาวะที่รังเกียจ หรือ หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มักจะเกิดหลังจากเหตุการณ์รุนแรงทางเพศ เช่น ถูกทำร้ายร่างกายก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือถูกกระทำชำเรา

- female sexual arousal disorder หมายถึง มีความต้องการทางเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วก็ไม่สามารถมีความตื่นเต้นทางเพศ

- Female orgasmic disorder หมายถึง ภาวะที่ผู้หญิงไม่สามารถถึงจุดสุดยอด

- Dyspareunia หมายถึง การที่มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

- Vaginismus หมายถึง ภาวะที่กล้ามเนื้อช่องคลอดมีอาการหดเกร็งเวลามีเพศสัมพันธ์ ทำให้ร่วมเพศเต็มไปด้วยความลำบาก

- นอกจากนั้นยังมีโรคต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเบาหวาน วัยทอง หรือโรคทางระบบประสาท

 

สาเหตุของ fsd

- สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้เกิดภาวะ สาเหตุของ fsd คือ

 • สุรา
 • ความเครียด
 • โรคซึมเศร้า
 • ความวิตกกังวล
 • โรคประจำตัว

 

ได้มีทฤษฎีอธิบายสาเหตของภาวะนี้ ได้แก่

- ทฤษฎีหลอดเลือดแดงตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะอุ้งเชิงน้อยซึ่งอาจจะเกิดจาก อายุ ความเครียด โรคเบาหวาน หลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้ช่องคลอดแห้ง ปุ่มคลิตอรีสไม่ไวต่อการกระตุ้น จากทฤษฎีนี้ทำให้เกิดการผลิตยาทาเพื่อเพิ่มเลือดให้ไปเลี้ยงบริเวณนี้เพิ่มขึ้น

- ทฤษฎีฮอร์โมน เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนจะทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง

- ทฤษฎีที่สามไม่ใช่ทั้งขาดฮอร์โมนหรือเลือดไปเลี้ยงไม่พอ แต่เกิดจากการที่ผู้ชายไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มากพอที่จะกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความรู้สึกทางเพศ ซึ่งทำให้ผู้หญิงผิดหวัง ไม่มีความสนใจทางเพศ และอาจจะรุนแรงถึงขั้นกลัวการมีเพศสัมพันธ์

 

นอกจากนั้นก็มีโรคประจำตัวที่ทำให้เกิดภาวะนี้ เช่น

 • การขี่จักรยานเป็นเวลานาน ทำให้เบาะกดหลอดเลือด
 • การสูบบุหรี่
 • ยาบางชนิด
 • อุบัติเหตุที่ไขสันหลัง
 • การผ่าตัดในช่องเชิงกราน
 • การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • ช่องคลอดฝ่อ

 

การตรวจวินิจฉัย

- ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า vaginal photoplethysmography สอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อวัดอุณหภูมิและปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงช่องคลอด

- วัดความเป็นกรดของช่องคลอด หากวัดได้เกิน 5 แสดงว่าอาจจะขาดฮอร์โมน

- biothesiometer เป็นการวัดการตอบสนองของแคมใหญ่ หรือตุ่มคลิตอรีสต่อสิ่งเร้า เช่น การดูภาพยนต์โป๊ หรือการช่วยตัวเอง

 

การรักษา

- จากประวัติและตรวจร่างกาย หากไม่ทราบสาเหตุของความไม่สนใจทางเพศ การดูแลรักษาจะต้องให้การดูและแนะนำทั่วไป

- การศึกษาจะต้องให้คู่ครองมีการปรึกษาหารือเรื่องความต้องการทางเพศ ต้องเรียนรู้ส่วนต่างของร่างกายที่ไวต่อการกระตุ้น การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับการกระตุ้น ขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ที่ต้องเริ่มด้วยการเล้าโลมจนกระทั่งมีความตื่นตัวทางเพศ แล้วจึงมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นเมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคใหม่ หรือได้รับยาใหม่ว่าจะมีผลข้างเคียงของยา

- สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือหรือสื่อที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น หนังสือ VDO-วาวหวิว เครื่อง vibrator หรือกระตุ้นให้ช่วยตัวเองเพื่อที่จะได้เกิดอารมณ์ทางเพศ เปลี่ยนบรรยากาศในการมีเพศสัมพันธ์ เปลี่ยนท่า เปลี่ยนสถานที่

- เมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ให้สร้างบรรยากาศที่โรแมนติก เช่น การขมิบก้นขณะมีเพศสัมพันธ์ การเปิดเพลงที่เหมาะแก่การร่วมรักหรือสร้างแรงกระตุ้นทางเพศ

- สนับสนุนให้มีการสัมผัสหรือนวดโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ หากบริเวณใดที่สัมผัสแล้วให้ความรู้สึกเสียวหรือสบายก็ให้บอกคู่ให้ทราบ หากจะผลัดกันนวดหรือสัมผัสกัน อาจจะใช้ปากช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ถึงจุดสุดยอด

- การป้องกันอาการปวด อาจจะให้ผู้หญิงอยู่บนเพื่อควบคุมความลึกของการมีเพศสัมพันธ์ หรืออาจจะใช้ยาชาทา หรืออาจจะอาบน้ำอุ่นก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรืออาจจะใช้ครีมหล่อลื่น

 

การแก้ไข FSD ในภาวะต่าง ๆ

- ความผิดปกติเกี่ยวกับการต้องการ Disorders of Desire

- ภาวะนี้รักษายาก สำหรับคนที่เบื่อมีเพศสัมพันธ์ที่จำเจ อาจจะปรับเปลี่ยนท่า สถานที่หรืออาจจะใช้เครื่องมือช่วย ผู้ที่มีบุตรหรือมีภาระงานมากอาจจะเหนื่อยเกินไป หรือเพลียจนไม่อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ การแก้ไขก็ต้องจัดเวลาให้เหมาะสม ผู้ชายอาจจะต้องหาทางช่วยงานบ้านหรืองานอย่างอื่น

- สำหรับผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน หรือหมดประจำเดือนแล้ว ระดับฮอร์โมนในเลือดอาจจะต่ำ การรักษาอาจจะจำเป็นต้องให้ฮอร์โมน estrogen ทดแทน มีบางท่านแนะนำให้ฮอร์โมน testosterone เพื่อทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานยืนถึงผลดี และความเสียงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากยา testosterone เช่น มะเร็งเต้านม ผลข้างเคียงที่ตับ ไขมัน HDL ต่ำ สิว ขนดก แต่ให้ร่วมกับ estrogen ผลข้างเคียงนี้จะลดลง

 

ความผิดปกติเกี่ยวกับการกระตุ้น Arousal Disorders

- สาเหตุที่สำคัญคือร่างกายถูกกระตุ้นไม่พอ ทั้งนี้เนื่องจากอายุมากขึ้นต้องใช้เวลากระตุ้นมากขึ้น อาจจะอาบน้ำอุ่นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด หรืออาจจะใช้ครีมหรือโลชั่นทาและนวดบริเวณคลิสตอริส หรือใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

- ชองคลอดฝ่อเนื่องจากหมดประจำเดือน อาจจะใช้ฮอร์โมน estrogen ชนิดรับประทานหรือครีม สำหรับผู้ที่ยังมีมดลูกหากได้ estrogen ระยะยาวต้องให้ progesterone ร่วมเพื่อลดอุบัติการณ์ของมะเร็งมดลูก

- สำหรับผู้ที่ใกล้วัยทองหากรักษาด้วยฮอร์โมนไม่ได้ผลอาจจะให้ยา sildenafil (Viagra)

 

ความผิดปกติเกี่ยวกับถึงจุดสุดยอด Orgasmic Disorders

- ภาวะนี้รักษาไม่ยากส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ การแก้ไขปัญหานี้กระทำโดยให้มีการช่วยตัวเองอย่างเพียงพอ บางคนต้องใช้เวลานาน 1-2 ชั่วโมง โดยอาจจะใช้นิ้วมือถือ vibrator และมีการขมิบและคายตัวในระหว่างที่มีการกระตุ้น

 

เกิดอาการเจ็บขณะร่วมเพศ Sex Pain Disorders

- อาการเจ็บปวดขณะร่วมเพศอาจจะแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับผิว ๆ ระดับช่องคลอด และระดับลึก การแก้ไขเบื้องต้นสามารถกระทำได้ ส่วนผู้ที่มีช่องคลอดหดเกร็งจนกระทั่งอวัยวะเพศชายไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ ก็สามารถแก้ไขโดยการใช้นิ้วมือ หรือผ้าอนามัยชนิดแท่งสอดเข้าไปค่อย ๆ ขยายและคาไว้ 15 นาทีจนกระทั่งคิดว่าขยายเพียงพอ

 

สมุนไพรเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิง

1. กลิ้งกลางดง

- ลักษณะเป็นไม้เลื้อยเถาเนื้ออ่อนทอดยาว กิ่งก้านมีน้ำยางสีแดง ลำต้นบนดินมีอายุเพียงปีเดียว งอกมาจากหัวใต้ดินขนาดใหญ่ เป็นหัวทรงกลม ผิวมีทั้งชนิดขรุขระและเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยวมีรูปไข่แกมสามเหลี่ยมกว้าง ผิวใบด้านล่างมีขนละเอียด ดอกออกเป็นช่อกระจุกทีซอกใบ แยกเพศดอกตัวผู้กลีบส้มช่อยาวราว 4-16 เซนติเมตร ช่อดอกตัวเมียอัดกันแน่นเป็นกลุ่ม ผลสดเป็นรูปไข่กลับหัว ส่วนหัวจะกลมแป้นแบบลูกฟุตบอล เปลือกหัวสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวนวล รสชาติมันและเฝื่อนเล็กน้อย

- การนำมาใช้ นำหัวมาผ่าเอาเปลือกออก แล้วหั่นเนื้อที่มีสีขาวนวลคล้ายมันแกวเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแดดให้แห้งนำไปต้มน้ำดื่ม หรือเอาหัวสด ๆ ที่หั่นบาง ๆ ดองกับเหล้าขาวดื่มครั้งละ 1 เป๊ก ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง และบำรุงกำหนัดทางเพศ โดยดื่มหลังอาหารเย็นก่อนนอน หลังจากดื่มไปประมาณ 1 สัปดาห์ จะช่วยเกิดอารมณ์ทางเพศมากขึ้น และยังช่วยให้หลั่งช้าลงอีกด้วย

2. ปลาไหลเผือก

- ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีลำต้นสีแดง (ในป่าดงดิบอาจสูงได้ถึงประมาณ 6-15 เมตร) ไม่แตกกิ่งก้านทางด้านข้าง จะมีใบอยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น ใบยาวประมาณ 1 เมตร ประกอบด้วยใบย่อยจำนวนมาก โดยใบย่อยจะมีขนและรูปร่างแหลมหรือรูปไข่ ดอกสีแดงยาว 10-15 มิลลิเมตร มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ ผลสีน้ำตาล รูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดกว้าง 5-12 มิลลิเมตร ยาว 10-17 มิลลิเมตร ส่วนรากจะมีลักษณะคล้ายปลาไหลเผือก คือ เป็นรากเดียว สีขาว และมีลักษณะยาว ซึ่งบางครั้งก็ยาวมาก ๆ

- การนำมาใช้ นำ “แก่นและราก” ของปลาไหลเผือกมาต้มน้ำ กินวันละ 3-4 ครั้งและก่อนนอนโดยเชื่อว่าสามารถบำรุงกำลังได้ด้วย นอกจากบำรุงสมรรถภาพทางเพศ

3. ม้ากระทืบโรง

- ลักษณะเป็นไม้เถาหรือไม้เลื้อย ซึ่งจะไปอาศัยเกาะพันตามต้นไม้อื่น ๆ ลำต้นมีลักษณะตะปุ่มตะป่ำคล้ายต้นหนามหรือต้นงิ้ว มีเปลือกสีน้ำตาล มีใบแบบใบเดี่ยวเป็นร่องคล้ายใบละมุด ลักษณะใบคล้ายหอกหรือรูปไข่แกมวงรี ดอกจะออกเป็นช่อลักษณะทรงกลม ฐานรองดอกรูปทรงกลม ดอกมีสีขาวนวล

- การนำมาใช้ เราจะใช้ต้นและเถามาดองกับเหล้า แล้วดื่มเพื่อเพิ่มความกำหนัด แก้อ่อนเพลีย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย และเสริมพลังทางเพศ เมื่อกินไปครบ 3 วัน จะเริ่มรู้สึกคักคัก และทนอึด มีเพศสัมพันธ์ได้หลายครั้งโดยไม่รู้สึกอ่อนเพลีย

4. โด่ไม่รู้ล้ม

- ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง สั้น อยู่ในระดับพื้นผิวดิน ใบมีลักษณะเรียวยาว มีขนใต้ใบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย เรียงสลับเป็นวงรอบที่โคนต้น ดอกและช่อดอกแทงออกจากกลางต้น ชูสูงกว่าพุ่มใบ กลีบดอกเป็นสีม่วงออกเป็นกระจุก เวลาแห้งจะเป็นสีน้ำตาลเจือขาว และหากเดินไปเหยียบ อีกสักพักจะชูขึ้นใหม่

- การนำมาใช้ เราจะใช้ทุกส่วนของต้นแบบถอนราก ถอนโคน โดยล้างน้ำให้สะอาด นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปตากแห้ง หลังจากนั้นก็บดให้ละเอียดใช้ชงกินกับน้ำ หรือนำผงไปดองเหล้า น้ำจะออกสีเหลือง ๆ หรือนำมาต้มกินก็ได้ หรือจะนำมากินสด ๆ ก็ไม่ผิดกติกา โดยเมื่อรับประทานไป 3-4 วัน จะรู้สึกถึงพลังกระชุ่มกระชวย ช่วยบำรุงความกำหนัด

5. สาวร้อยผัว หรือ ต้นรากสามสิบ

- ลักษณะ เป็นไม้พุ่มที่มีเหง้าและรากใต้ดินคล้ายกระชาย ลำต้นบนดินจะเป็นไม้เลื้อย มีหนามแหลม สูง 10.5 -4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ลดรูปลงเป็นเส้นแคบยาว กว้าง 0.5-1 มิลลิเมตร ยาว 10-36 มิลลิเมตร ดอกเป็นช่อออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ กลีบรวมสีขาว ผลสดจะมีสีแดงหรือม่วงแดง รูปร่างค่อนข้างกลม จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับหน่อไม้ฝรั่ง

- การนำมาใช้ ปกติจะใช้ยอดอ่อน ผลอ่อน หน่ออ่อน สำหรับรับประทานเป็นผัก โดยอาจจะรับประทานแบบสด ๆ หรือจะนำไปต้มใส่แกงก็ได้ สำหรับสรรพคุณทางยานั้น เราจะนำรากมาต้มกินน้ำ หรือนำรากมาตากแห้งแล้วบดปั้นเป็นลูกกลอนกินกับน้ำผึ้งก็ได้ โดยเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงได้กินจะรู้สึกว่ากลับมาเป็นสาวอีกครั้ง และใช้แก้ไขเกี่ยวกับอาการผิดปกติของอวัยวะเพศสตรีและมดลูก เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ รวมถึงแก้ไขในเรื่องการหมดอารมณ์ทางเพศ ในประเทศอินเดียพบว่ามีการนำพืชชนิดนี้ไปใช้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายด้วย โดยนำไปดองเหล้า หรือคั้นกินสด ๆเลยก็ได้


- นอกนั้นก็มี กาวเครือขาว, กระชาย, โกฏเชียง, โสม ทางที่ดีที่สุด ร่างกาย ถ้าปราศจากโรค ไม่เครียด สุขภาพแข็งแรง จะทำให้ มีอารมณทางเพศปกติ และสำคัญที่สุด คือ มีเพศสัมพันธ์ กับคนที่รักค่ะ 

 

ขอบคุณ

หมอแอน

(แพทย์แผนไทย ธิติมา  อุ้ยคำ บว., บภ.)

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป