"ขยายเวลาเข้าชม นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 "พ่อไม่ได้จากไปไหน””

21 พ.ย. 2560 11:54 น. | เปิดอ่าน 441 | ความคิดเห็น 0

ขยายเวลาเปิดให้เข้าชม นิทรรศการพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อไม่ได้จากไปไหน” ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

 

 

  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น  ในการนี้ บริษัท ณ สยามแกลเลอรี่ จำกัด จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานพระบรมรูปที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน ผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่านที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ. สยามแกลเลอรี่ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานพระบรมรูปอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชม เมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่าน

  "คุณมัญชุสา อุดมวิทย์" กรรมการบริหารบริษัท ณ.สยามแกลเลอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า... “งานนิทรรศการ  ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 150 ชิ้นจากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน 30 ท่าน ได้แก่ "กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา, โกเมศ กาญจนพายัพ, โกวิทย์ นามแก้ว, จริยวดี มะราชลี, จุมพล ภัทร์มั่นเกษวิทย์, เจริญ มาบุตร, ชนชัย บัวกล่ำ, อติ กองสุข, ชูศักดิ์ แก้วประพล, ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์, ทรงศักดิ์นามโพธิ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ธุดงค์ สุขเกษม, ปัทม์ บุณยรังค, เปี่ยมจันทร์  บุญไตร, พีระศิลป์ ดวงอิน, มานพ สุวรรณปินฑะ, ยศจรินทร์ กุลอุบล, ยุทธกิจ ประสมผล, ลิขิต  นิสีทนาการ, วัชระประยูรคำ วิษณุพงษ์ หนูนันท์, วีระพงษ์ อินทรพานิช, ศักดิ์วุฒิ  วิเศษมณี, สตีเวน มุตธิกุลโจนส์ (Steven Muthikul Jones), สมชาย  เกตุกูล, สยามรัตน์  อักษรศักดิ์, สราวุฒิ คำมูลชัย, สุริยา นามวงศ์, เอกกระจ่างช่วย" ฯลฯ

 

  ที่ ณ. สยามแกลเลอรี่ได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพและเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”

  โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นวีดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้  จัดแสดงวีดีทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม/ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา”  โซนที่ 3 “สายใยแห่งความผูกพัน”  โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาล้วนเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “ใต้ร่มพระบริบาล สุขสาญด้วยความร่วมเย็น” โซนที่ 6 “องค์อัครศิลปิน/ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” และ โซนที่ 7 “พุทธศาสนูปถัมภ์ ค้ำชูพระพุทธศาสนา”

  ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพระบรมรูป “พ่อไม่ได้จากไปไหน” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 18.00 น. ที่ ณ.สยามแกลเลอรี่ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซอยลาดพร้าว 122 -124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป