ประกาศผู้ชนะ "โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู GSB Smart Homestay"

6 พ.ย. 2563 11:09 น. | เปิดอ่าน 13 | ความคิดเห็น 0

 

  หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ จัดทำประชาคมและลงมือพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์จนเสร็จสิ้นภารกิจการพัฒนาโฮมสเตย์ โดยมีดารานักแสดงที่มาร่วมเป็นบัดดี้ให้กับ 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่

 • "น้ำหวาน - พิมรา เจริญภักดี" บัดดี้วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา
 • "อิม - เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้" บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชน และโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 • "ตี๋ - วิวิศน์ บวรกีรติขจร" บัดดี้กลุ่มวิชาชีพบ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  
 • "อ๊อฟ - ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ" บัดดี้กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • "หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ" บัดดี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 • "ปอ - อรรณพ ทองบริสุทธิ์" บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

 

  "คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์" ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานด้วยกระบวนการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน
 2. ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์
 3. ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
 5. ด้านการตลาด และ Social media
 6. ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ชุมชนกับธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองด้วยทรัพยากรภายในชุมชน

 

 

  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้ง 6 ชุมชน ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาโฮมสเตย์ต่อคณะกรรมการ เพื่อหาชุมชนที่สามารถพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์จนได้มาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์" รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบรางวัลให้กับชุมชนยอดเยี่ยม “รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม” พร้อมโล่รางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งธนาคารออมสิน จะผลักดันให้ทั้ง 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ต่อไปในอนาคต

 

 

  ซึ่งชุมชนที่เป็นผู้ชนะโครงการฯ และได้รับรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในขณะที่อีก 5 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ดีเด่น พร้อมรับเงินรางวัลชุมชนละ 100,000 บาท ได้แก่ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ตัดสิน

 

 

 

 

 

 

  อย่างไรก็ดี ผู้สนใจสามารถติดตามโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน เว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society พร้อมด้วยช่องทาง Youtube : GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ หรือทาง Official Line : GSB ธนาคารออมสิน และรายการ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ทุกวันเสาร์ เวลา 13:15 – 13:45 น. เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง 36

 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป