อาหารของ "อวิชชา" และ "วิชชา" (วิมุตติ)

9 ม.ค. 2558 15:28 น. | เปิดอ่าน 1,066 | ความคิดเห็น 0

 

อาหารของอวิชชา 

 • อวิชชา มีอาหาร อาหารของอวิชชา คือ นิวรณ์ 5
 • นิวรณ์ 5 มีอาหาร คือ ทุจริต 3
 • ทุจริต 3 มีอาหาร คือ การไม่สำรวมอินทรีย์ 
 • การไม่สำรวมอินทรีย์ มีอาหาร คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ 
 • ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ 
 • ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร คือ ความขาดศรัทธา 
 • ความขาดศรัทธา มีอาหาร คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม 
 • ความไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ 

 

การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ อย่างสมบูรณ์ ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัทธรรมให้สมบูรณ์ 

 

- การไม่ได้ฟังสัทธรรมให้สมบูรณ์ ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ 

 

นิวรณ์ 5 บริบูรณ์ ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชามีอาหาร และมีความบริบูรณ์อย่างนี้

 

 

อาหารของ วิชชา และ วิมุตติ ได้แก่

 • วิชชา และ วิมุตติ มีอาหาร อาหารของวิชชาและวิมุตติ คือ โพชฌงค์ 7 
 • โพชฌงค์ 7 มีอาหาร คือ สติปัฏฐาน 4
 • สติปัฏฐาน 4 มีอาหารคือ สุจริต 3
 • สุจริต 3 มีอาหาร คือ อินทรียสังวร 
 • อินทรียสังวร มีอาหาร คือ สติสัมปชัญญะ 
 • สติสัมปชัญญะ มีอาหาร คือ โยนิโสมนสิการ 
 • โยนิโสมนสิการ มีอาหาร คือ ศรัทธา 
 • ศรัทธา มีอาหาร คือ การสดับ (เล่าเรียน) สัทธรรม 
 • การสดับสัทธรรม มีอาหาร คือ การเสวนากับสัปบุรุษ 

 

การเสวนากับสัปบุรุษ อย่างบริบูรณ์ ย่อมยังการได้ สดับสัทธรรมให้บริบูรณ์ ฯลฯ 

 

โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์ 

 

วิชชาวิมุตติ มีอาหารอย่างนี้ มีความบริบูรณ์อย่างนี้ 

 

 

 


องฺ.ทสก. 24/61/121, องฺ.ทสก. 24/61/122

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป