ชาวไทยชาวพุทธ ช่วยหยุดความรุนแรง

2 ก.พ. 2558 14:51 น. | เปิดอ่าน 832 | ความคิดเห็น 0

พระไพศาล วิสาโล

 

- ความรุนแรงนั้นไม่เพียงก่อความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเท่านั้น หากยังดึงเอาด้านมืดออกมาจากจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ ด้านมืดในจิตใจได้แก่ ความโกรธเกลียด เคียดแค้น พยาบาท และการเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นวัตถุหรือผักปลา แม้แต่ผู้ที่รับรู้เหตุการณ์อยู่ภายนอกหรือผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ยากที่จะหนีพ้นจากอำนาจดังกล่าวของความรุนแรง 

 

- ฝ่ายที่เห็นด้วยกับความรุนแรง ย่อมรู้สึกสะใจ และยินดีที่อีกฝ่ายถูกทำร้าย ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยย่อมรู้สึกเคียดแค้นชิงชัง และปรารถนาจะเห็นความพินาศของอีกฝ่าย แม้จะอยู่คนละฝ่าย แต่สุดท้ายก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน นั่นคือ ถอยห่างจากความเป็นมนุษย์ไปมากขึ้นทุกที เพราะต่างมุ่งจะทำร้ายกัน เมื่อด้านมืดดังกล่าวถูกกระชากออกมาอย่างถึงที่สุด เพื่อนก็ฆ่าเพื่อน พ่อก็ฆ่าลูก และลูกก็ฆ่าพ่อ ลูกศิษย์และครูบาอาจารย์ก็ฆ่าซึ่งกันและกัน มิพักต้องพูดถึงไทยและไทยที่ต้องฆ่ากันเอง 

 

มนุษย์ทุกคนไม่ได้มีแต่ด้านมืดเท่านั้น หากเรายังมีด้านที่สว่างไสวและงดงาม คุณสมบัติส่วนหลังนั้นช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและทำให้ชีวิตเปี่ยมสุข เราจึงควรถนอมรักษาและฟูมฟักด้านที่งดงามเอาไว้ให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันควรดูแลด้านมืดเอาไว้ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง อย่าปล่อยให้มันออกมาอาละวาดจนควบคุมไม่ได้ หาไม่แล้วในที่สุดมันก็จะมาครอบงำชีวิตจิตใจของเรา และทำให้เราถอยต่ำไปสู่ความเป็นเดรัจฉาน ไม่เพียงชีวิตจะหาความสุขสงบได้ยากเท่านั้น หากยังนำไปสู่การทำลายล้างซึ่งกันและกันอย่างยากจะสิ้นสุด 

 

- สถานการณ์ทุกวันนี้กำลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะมีความรุนแรงต่าง ๆ มากมายที่พร้อมจะดึงด้านมืดของเราออกมาอย่างน่าอดสูยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในยามนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติ อย่าเผลอใจให้ด้านมืดของเราออกมาเชิดชูชื่นชมความรุนแรง เพราะยิ่งมันออกมาเชิดชูความรุนแรงมากเท่าไร ความรุนแรงนั่นแหละจะยิ่งหล่อเลี้ยงมันให้เติบใหญ่จนกลายเป็นนายเหนือชีวิตจิตใจของเรา "สติ" เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่งที่กำลังล่อหลอกด้านมืดของเราให้ออกมานั้น มักมาในนามของชาติหรือศาสนา ชาติหรือศาสนานั้นมีมนต์ขลังที่ยังสามารถเอามาใช้ล่อหลอกเพื่อดึงเอาด้านมืดของมนุษย์ออกมาได้อยู่เสมอ ตราบใดที่ยังมีสติ เราย่อมไม่หลงกลปล่อยใจให้ถูกล่อหลอก รักษาใจไม่ให้อยู่ในอำนาจของด้านมืด แต่หากขาดสติเสียแล้ว เราอาจเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งให้ประเทศลุกเป็นไฟ ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก 

 

- แทนที่จะปล่อยใจให้ด้านมืดออกมาเป็นใหญ่ เราควรมีศรัทธากับด้านที่ดีงามของจิตใจ อันได้แก่ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทนอดกลั้น แทนที่จะปล่อยให้ความรุนแรงดึงด้านมืดออกมาตามอำเภอใจ เราควรนำเอาความรักและความเห็นอกเห็นใจเข้ามาตอบโต้กับความรุนแรง เมื่อไฟกำลังไหม้ สิ่งที่ต้องการคือน้ำ มิใช่ไม้ขีดไฟหรือน้ำมัน ในยามที่ภาคใต้กำลังลุกเป็นไฟ การช่วยกันโยนไม้ขีดไฟหรือน้ำมัน มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ในยามนี้บ้านเมืองต้องการน้ำสำหรับดับไฟ ต้องการความรักและความเห็นอกเห็นใจสำหรับระงับความรุนแรง 

 

 

- ประเทศนั้นดำรงอยู่ได้ มิใช่เพียงเพราะผืนแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น ที่สำคัญกว่านั้นคือ สายสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ การรักษาพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้แม้สำคัญแต่ก็ยังไม่เท่ากับการรักษาสายสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมชาติในพื้นที่ดังกล่าว แม้รักษาพื้นที่เอาไว้ได้ แต่หากรักษาสายสัมพันธ์ของผู้คนเอาไว้ไม่ได้ จะมีประโยชน์อะไร 

 

- กำลังทหารและความรุนแรงนั้นทำได้อย่างมากแค่รักษาพื้นที่ แต่ไม่สามารถรักษาสายสัมพันธ์ของพี่น้องในสามจังหวัดภาคใต้ได้ จะรักษาสายสัมพันธ์เอาไว้ได้ต้องอาศัยสิ่งเดียวเท่านั้น คือความรักหรือความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจจากคนไทยอีก 73 จังหวัดที่เหลือ ถ้ารักชาติก็อย่ารักแค่แผ่นดิน แต่รักผู้คนที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินด้วย ถ้าปรารถนาจะรักษาสามจังหวัดภาคใต้ให้ต่อติดกับแผ่นดินส่วนที่เหลือ ก็ต้องรักษาสายสัมพันธ์ของผู้คนในสามจังหวัดภาคใต้ให้เชื่อมโยงต่อติดกับคนไทยอีก 73 จังหวัดด้วย 

 

- ความรักและความเห็นอกเห็นใจจากคนไทยอีก 73 จังหวัดเท่านั้นที่จะชนะใจคนไทยอีกสาม จังหวัดที่เหลือ อย่าเหมารวมว่าคนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้เป็นแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน อย่าสะใจในความวิบัติหรือความตายที่เกิดกับเขาเหล่านั้น ความรุนแรงและความโกรธเกลียดมีแต่จะผลักไสให้เขาเห็นด้วยกับการแยกดินแดนมากขึ้นทุกที 

 

- ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรโหมเพลิงแห่งความโกรธเกลียดต่อเขาเหล่านั้น ตรงกันข้ามควรพยายามแสวงหาทางออกที่เป็นสันติวิธี หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากความรุนแรงในฝ่ายรัฐ เราควรกล้าตักเตือน เช่นเดียวกับที่มิตรที่ดีพึงกระทำต่อมิตรด้วยกัน มิใช่ยินดีหรือนิ่งเฉยเมื่อเขาทำผิดพลาด หากรัฐใช้สันติวิธีมากขึ้น ใช้ความรุนแรงแบบเหวี่ยงแหน้อยลง ผู้ก่อการร้ายจะมีแนวร่วมน้อยลง และถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น ปลาที่ขาดน้ำย่อมจับได้ง่าย การแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้จึงควรเริ่มต้นด้วยการไม่ผลักไสไล่ส่งคนบริสุทธิ์ให้ไปเป็นแนวร่วมของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่หยุดหย่อน

 

- ความเป็นไทยเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้เพราะ ความรัก มิใช่เพราะ ความเกลียด ชาติที่ไร้รัก ย่อมมีแต่ลุกเป็นไฟ ในทำนองเดียวกันความเป็นพุทธก็พิสูจน์กันด้วยความเมตตาและการให้อภัย มิใช่ด้วยความโกรธแค้นและพยาบาท หากรักและหวงแหนพระพุทธศาสนา ไม่อยากให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอย ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการน้อมนำพระพุทธศาสนามาไว้ในใจและรักษาให้มั่นคง ด้วยการบ่มเพาะปัญญาและกรุณาให้งอกงาม 

 

 

การมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ หมายถึงอะไร หากมิใช่การระลึกนึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อเผชิญกับปัญหา ในยามที่ความรุนแรงและความโกรธเกลียดกำลังแพร่ระบาด พุทธพจน์ต่อไปนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจเรา 

 

- “ภิกษุทั้งหลาย หากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทราม จะพึงใช้เลื่อยที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีจิตคิดร้ายแม้กับพวกโจรนั้น ก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้น แม้ในข้อนั้น เธอทั้งหลายควรสำเหนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรผัน จักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ และจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ เราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่ และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็น มหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่”

 

 

 

 


 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่นี้ เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง STARCLIPNEWS.com มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานเพื่อทราบในการดำเนินการต่อไป